Nieuws

Wonca woordenboek

Gepubliceerd
10 oktober 2004

Met elkaar de gemeenschappelijke werkelijkheid zorgvuldig tegemoet treden vereist onderlinge overeenstemming over de betekenis van gehanteerde begrippen en termen. Bij het voortschrijden van de professionalisering en verwetenschappelijking van de huisartsgeneeskunde drong de behoefte aan standaardisering en uniformering van terminologie en classificaties zich dan ook al spoedig op. Zo dateren de eerste bijdragen over classificatie in dit tijdschrift van veertig jaar geleden en werd de WONCA International Classification Committee (WICC) in 1972 opgericht. Deze commissie is vooral bekend geworden door een overrompelende reeks classificaties van contactredenen, ziektes en interventies met als voorlopig rustpunt de International Classification of Primary Care in zijn tweede versie uit 1998 (ICPC-2). Minder bekend zijn de inspanningen om te komen tot een wereldwijd onderschreven lijst van huisartsgeneeskundige termen. Toch stamt de eerste General Practice Glossary al uit 1973 en verscheen in 1981 een latere versie integraal in dit tijdschrift. Menigeen zal indertijd bij het inzien van die lijst van definities vooral afschuwwekkende associaties hebben gehad met Schwere Wörter of Mots et tournures difficiles, maar inmiddels zijn we gedresseerd geraakt naar de spelregels van de informatie- en communicatiesamenleving en naar de mantra der standaarden. Een uitgebreide woordenlijst zal daardoor tegenwoordig op een positieve ontvangst mogen rekenen. Of de krachttoer van Niels Bentzen en zijn 34 medewerkers echter de status van de Van Dale in de Nederlandse huisartsenwereld zal krijgen valt te bezien, nog afgezien van de drempel van het Engels. De nadruk lijkt mij te liggen op termen uit het wetenschappelijke onderzoek en de onderwijskundige sfeer. Sleuteltermen binnen het dagelijkse handwerk lijken er bekaaid af te komen. Dat men voor de omschrijving van de term recept of voorschrift te rade moet gaan bij een algemeen medisch woordenboek akkoord, maar wat verstaan wij als huisartsen nou echt onder een herhaalrecept of onder onderhoudsmedicatie? Omschrijvingen heb ik in deze WONCA-lijst niet kunnen vinden. Een ander ontbrekend voorbeeld, wat is nou precies een selflimiting disease? Wordt de invloed van zelf- en mantelzorg bijvoorbeeld gemakshalve buiten beschouwing gelaten? Het lijkt geneuzel, maar een internationaal overeengekomen terminologie is nu juist bedoeld om lokale haarkloverij te ondervangen. De omschrijving van klinische termen ontbreekt, maar dit kondigt Bentzen ook aan. Voor de omschrijvingen van of de in- en uitsluitcriteria voor contactredenen en diagnoses moet men bij de ICPC-2 zijn. Mochten we een Nederlandse vertaling van de lijst van termen van Bentzen overwegen, dan lijkt het me goed te streven naar een geïntegreerde bundeling met de klinische termen uit de classificatiesystematiek en noodzakelijke aanvullingen niet te schuwen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.