Nieuws

Xylitol tegen oorontsteking

Gepubliceerd
8 maart 2012
Middenoorontsteking is vervelend, in de eerste plaats voor de patiënt – meestal een kind –, maar ook voor de ouders. Het zou mooi zijn als er een goedkope interventie is die de aandoening voorkomt. In een recent gepubliceerde Cochrane-review zetten Canadese onderzoekers de evidence op een rijtje voor de effectiviteit van xylitol. Deze natuurlijke vervanger voor suiker veroorzaakt geen cariës en is onder meer beschikbaar als kauwgom, siroop en pastilles.
Vier onderzoeken voldeden aan de vooraf geformuleerde inclusiecriteria: RCT’s of quasi-RCT’s waarbij xylitol (elke toedieningsvorm) ter preventie van oorontsteking werd vergeleken met placebo of niets doen bij kinderen tot en met 12 jaar. De 4 onderzoeken waren allemaal uitgevoerd in Finland en gepubliceerd tussen 1996 en 2007. Het aantal kinderen per onderzoek liep uiteen van 306 tot 1277. De leeftijd van de kinderen varieerde, voor zover gerapporteerd, van 7 maanden tot 7 jaar.
Drie van de onderzoeken includeerden gezonde kinderen. De xylitol reduceerde met 25% het optreden van otitis media ten opzichte van de controlegroep (RR 0,75; 95%-BI 0,65-0,88). De wijze van toediening was van belang: xylitolkauwgom deed het beter dan siroop, maar niet beter dan pastilles. Het vierde onderzoek includeerde kinderen met een luchtweginfectie, xylitol had daarbij geen invloed op het vervolgens ontstaan van een middenoorontsteking (RR 1,13; 95%-BI 0,83-1,53). Er was geen significant verschil in bijwerkingen (maagdarmklachten, uitslag) tussen de xylitol- en de controlegroep.
Moeten alle kinderen nu aan de xylitol? Wanneer de interventie zich zou beperken tot de groep kinderen die eerder een episode van otitis media doormaakte, schatten de auteurs dat zo’n 30% van de kinderen in de komende 3 maanden opnieuw een oorontsteking zal krijgen. De reductie van 25% die xylitol zou bewerkstelligen, resulteert in een number needed to treat van iets meer dan 13: zoveel kinderen dienen 3 maanden xylitol te slikken om 1 nieuwe episode te voorkomen. Vijfmaal daags 2 kauwgompjes, tenminste 5 minuten kauwen. Ziet u het al voor zich? (Hans van der Wouden)

Literatuur

  • 1.Azarpazhooh A, et al. Xylitol for preventing acute otitis media in children up to 12 years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD007095.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen