Nieuws

Yoga van toegevoegde waarde bij borstkanker

Gepubliceerd
12 juni 2019
Borstkanker is wereldwijd de meest gediagnosticeerde kanker en is geassocieerd met psychische problemen, vermoeidheid en verminderde kwaliteit van leven. Het beoefenen van yoga heeft een positief effect op de kwaliteit van leven, vermoeidheid en slaap bij vrouwen met de diagnose borstkanker. Dat blijkt uit een cochranereview.
0 reacties
Yogamat
© iStock

De auteurs selecteerden 24 onderzoeken met in totaal 2166 vrouwen met borstkanker die nog chemo- of radiotherapie ondergingen of de curatieve behandeling reeds hadden afgerond. De vrouwen die aan yoga deden, lieten een kleine verbetering zien van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (gestandaardiseerd gemiddeld verschil (GGV) 0,22; 95%-BI 0,04 tot 0,40) en enige vermindering van slaapstoornissen op de korte termijn (< 12 weken; GGV -0,25; 95%-BI -0,40 tot -0,09) ten opzichte van vrouwen die niet aan yoga deden. Verder verminderde yoga vermoeidheid enigszins (GGV -0,48; 95%-BI -0,75 tot -0,20; alle matige bewijskracht).  

In vergelijking met psychosociale of educatieve interventies leverde yoga een duidelijke vermindering op van depressieve klachten (GGV -2,29; 95%-BI -3,97 tot -0,61), van angst (GGV -2,21; 95%-BI -3,90 tot -0,52) en van vermoeidheid op korte termijn (GGV -0,90; 95%-BI -1,31 tot -0,50; alle matige bewijskracht). Er was te weinig bewijs om te kunnen te concluderen dat yoga even effectief was als fysieke activiteit. Er werden geen negatieve gevolgen van yoga gevonden, maar veiligheid werd niet in alle onderzoeken goed gerapporteerd. 

Sommige vrouwen met de diagnose borstkanker proberen door yoga met hun symptomen om te gaan. Dit literatuuronderzoek levert bewijs van gemiddelde kwaliteit dat zij yoga, naast de standaardbehandeling tegen kanker, kunnen gebruiken als ondersteunende behandeling om hun kwaliteit van leven en geestelijke gezondheid te verbeteren. Bovendien kan yoga als alternatief worden geadviseerd bij patiënten voor wie matige fysieke activiteit wegens hun conditie net een stap te ver is. 

Literatuur

  • Cramer H, et al. Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer related symptoms in women diagnosed with breast cancer. Cochrane Database Syst Rev 2017;1:CD010802.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen