Nieuws

Zelfcontrole glucose bij diabetes zonder insulinegebruik

Gepubliceerd
4 juli 2012
Voor patiënten met diabetes mellitus type 2 die insuline gebruiken wordt zelfcontrole van bloedglucose als een belangrijk element gezien bij de begeleiding van hun ziekte. Niet alleen om hypo- en hyperglykemieën op te sporen en te reguleren, maar ook om hun zelfinzicht en levensstijl te verbeteren. Europese onderzoekers keken of dit positieve effect ook geldt voor diabeten die geen insuline gebruiken en lieten zien dat zelfcontrole geen klinisch relevant effect heeft bij deze groep diabeten.
Farmer et al. includeerden 6 trials in hun meta-analyse, waarbij zelfcontrole van glucose bij patiënten met diabetes zonder insulinegebruik werd vergeleken met zij die niet aan zelfcontrole deden. De primaire uitkomstmaat was het HbA1c na 3, 6 en 12 maanden. Uit de gepoolde gegevens bleek het HbA1c na 6 maanden gemiddeld met 2,7 mmol/mol (95%-BI –3,9 - –1,6 mmol/mol; p &lt 0,001) meer verminderd bij patiënten met diabetes die zelf hun glucose controleerden. Na 3 en 12 maanden waren de HbA1c-waarden eveneens significant verbeterd ten opzichte van de controlegroep: 2,0 mmol/mol na 3 maanden en 2,5 mmol/mol na 1 jaar. Het gemiddelde HbA1c daalde overigens in beide groepen, na 1 jaar was het HbA1c 9,6 mmol/mol lager in de interventiegroep tegen 7,5 mmol/mol in de controlegroep. Ondanks het significante verschil concludeerden de auteurs dat zelfmonitoring van glucose vergeleken met geen zelfcontrole bij deze diabeten niet leidt tot een verbetering van de glucose-instelling. In het algemeen wordt immers gesteld dat een daling van het HbA1c met 5,5 mmol/mol pas klinisch relevant is.
De conclusie van de auteurs is in overeenstemming met de NHG-Standaard
Diabetes mellitus type 2, waarin ook wordt gesteld dat zelfcontrole niet leidt tot een betere glucose-instelling van diabetes type 2-patiënten die geen insuline gebruiken. Bij een diabetespatiënt die (nog) geen insuline gebruikt heeft een eigen glucosemeter geen meerwaarde boven de begeleiding door de huisarts of praktijkondersteuner. De glucosemeter blijft voorlopig alleen voorbehouden aan de diabeten die wel insuline gebruiken. (Maurits Vinkers)

Literatuur

  • 1.Farmer AJ, et al. Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self monitoring of blood glucose in people with non-insulin treated type 2 diabetes. BMJ 2012;344:e486.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen