Nieuws

Zichtbare winst van preventie

Gepubliceerd
10 september 2004

In een praktijk van 10.000 patiënten zouden 15 patiënten met een bekende hart- en vaatziekte geen nieuw infarct of CVA krijgen als huisartsen de doelen van het nieuwe Britse huisartsencontract zouden halen. Engelse onderzoekers berekenden hoeveel patiënten in een fictieve praktijk van 10.000 patiënten baat zouden hebben bij het halen van de preventieve doelen zoals de norm van een cholesterolwaarde =5 mmol/l bij 60% van de patiënten met een bekende hart- en vaatziekte. De onderzoekers gingen uit van de effectiviteit van cholesterolverlaging, acetylsalicylzuurgebruik, bloeddrukverlaging, ACE-remmers (bij hartfalen) en griepvaccinatie. Alle interventies zouden dan wel 5 jaar op het gewenste niveau moeten blijven – en dat natuurlijk bij dezelfde groep patiënten. Ze berekenden het extra aantal gebeurtenissen dat kan worden voorkomen door uit te gaan van huidige prestaties van huisartsen op deze indicatoren. Theoretisch levert de griepvaccinatie het minst op; verlaging van het cholesterol bij bekende HVZ-patiënten en behandeling van de bloeddruk bij hypertensiepatiënten geeft het grootste aantal voorkomen gebeurtenissen ( tabel). In een grote praktijk – en daar lijken we heen te gaan – zou er dus merkbaar verschil zijn als die doelen te halen zijn. Probleem blijft hoe dat zou moeten. Preventie: Maatwerk is geen groot succes geworden, zoals u in deze H&W kunt lezen. Gedeelde verantwoordelijkheid met gebruik van de polypill zoals Thomas, Walma en Pleumekers op pagina 444 voorstellen lijkt me niet zo'n gek alternatief. (JZ)

Huidig niveau (%)
InterventieZiekteDoel in contract45-64 jaar65-84 jaarAantal voorkomen gebeurtenissen (5 jaar)
Cholesterolhartziekte60%=5,0 mmol/l262115,5
Bloeddrukhypertensie70%=150/90 mmHg563215,5
Acetylsalicylzuurhartziekte90%81811,1
ACE-remmershartziekte/falen70%74591,2
GriepvaccinatieHVZ85%56850,03

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen