Nieuws

ZonMw steunt onderzoek dat ertoe doet

Gepubliceerd
15 april 2021
Als we iets hebben geleerd van de coronapandemie is het hoe ontwrichtend gebrek aan kennis kan zijn. Dat schrijft hoogleraar Huisartsgeneeskunde Marjolein Berger in haar redactioneel van de speciale ZonMw-bijlage bij H&W 5. Die bijlage zet huisartsgeneeskundig onderzoek, met name naar geneesmiddelen, op een rijtje. De input van huisartsen is daarbij onmisbaar.
0 reacties

ZonMw erkent het belang van goed, onafhankelijk onderzoek in de huisartsenzorg. Die visie uit zich in ondersteuning van en subsidies voor tal van onderzoeken. Voor de huisartsgeneeskunde doet ZonMw dat met programmasubsidies zoals Goed Gebruik Geneesmiddelen, Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, en Palliantie. Gesubsidieerde onderzoeken bestrijken een breed terrein: van een astma-app voor adolescenten tot geneesmiddelengebruik van laaggeletterden en het afbouwen van benzo’s. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.  Er is divers onderzoek gaande en tal van nieuwe onderzoeken gaan van start. Die onderzoeken hebben grondige input nodig vanuit de huisartsenpraktijk. ZonMw nodigt u uit om daaraan bij te dragen en zo samen kennis te vergaren die ertoe doet.

Ter gelegenheid van het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen, dat plaatsvindt in april 2021, heeft ZonMw een speciale bijlage gemaakt waarin de voortgang en resultaten van een aantal projecten voor huisartsen op een rijtje is gezet. De bijlage bevat ook een overzicht van alle ZonMw-projecten over geneesmiddelengebruik in de huisartsgeneeskunde. Projecten op het gebied van hart- en vaatziekten, metabole aandoeningen, astma/COPD, psychische problematiek, palliatieve zorg, kinderen, geneesmiddelen algemeen en de verzamelrubriek varia. ZonMw laat daarmee zien een betrouwbare partner te zijn voor de huisartsgeneeskunde, voor onderzoek dat ertoe doet voor de praktijk van morgen. Doet u ook mee?

ZonMw Goed gebruik
© ZonMw

De speciale uitgave Goed gebruik geneesmiddelen in de huisartsgeneeskunde van ZonMw verschijnt als bijlage bij H&W nummer 5 (publicatiedatum: 4 mei 2021). Lees de speciale uitgave nu alvast op HenW.org!

 

 

 

 

Literatuur

  • ZonMw. Goed gebruik geneesmiddelen in de huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 2021;64:S1-44.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen