Nieuws

Zorgatlassen ‘Longziekten’ en ‘Inhalatie-instructies’

Gepubliceerd
3 augustus 2015
Doelgroep Deze atlassen zijn bedoeld voor zorgverleners in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken om te gebruiken bij hun uitleg aan patiënten met longaandoeningen.
Inhoud De Zorgatlas Longziekten is een relatief grote atlas (21 x 30 cm) met dikke kaft, en pagina’s met gekleurde illustraties en begeleidende tekst. De eerste zes pagina’s gaan over de anatomie, de volgende vier over de fysiologie (gaswisseling en ademhaling) en de laatste 24 over longaandoeningen (waaronder astma, COPD, longembolie en longkanker).
De Zorgatlas Inhalatie-instructies heeft hetzelfde formaat en bevat geïllustreerde protocollen voor inhalatie-instructies voor de meestvoorkomende inhalatoren en voor elke inhalator een uitneembare (nabestelbare) patiëntenkaart. De protocollen zijn geproduceerd in een samenwerkingsverband van de Long Alliantie Nederland (LAND) en de Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS).
Oordeel De Zorgatlas Longziekten kan gebruikt worden bij uitleg over longaandoeningen, maar het nut lijkt beperkt. De atlas is stug te hanteren en de illustraties zijn mooi, maar de beelden van het longweefsel lijken (zeker voor een leek) veel op elkaar. Waarschijnlijk biedt het boek weinig voordeel boven de informatie op Thuisarts.nl, al zijn de illustraties van de atlas mooier, ook omdat de patiënt deze online zelf kan nalezen. Thuisarts.nl biedt bovendien meer informatie en ook filmpjes.
De Zorgatlas Inhalatie-instructies heeft mooi geïllustreerde protocollen, maar omdat er per inhalator maar één patiëntenkaart is, is een abonnement onontkoombaar. Het is wat lastig zoeken naar de verschillende inhalatoren die niet allemaal op alfabet gerangschikt zijn. De meeste protocollen en instructies worden ook mooi, volledig en printbaar weergegeven op www/inhalatorgebruik.nl (ook van de LAN). Hier zijn de illustraties weliswaar niet in kleur, maar net zo compleet en aangevuld met filmpjes. Beide atlassen kunnen liggend of als tafelstandaard gebruikt worden. De atlassen bevatten mooie illustraties, maar lijken weinig toe te voegen aan gratis voor het publiek toegankelijke sites waar het makkelijk zoeken en nalezen is.
Lidewij Broekhuizen
Waardering: ⦁ ⦁

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen