Wetenschap

Zorggebruik en urgentie op de HAP tussen 2013 en 2016

Datum
30 mei 2018
Dossier
In de beleving van huisartsen zijn het aantal en de urgentie van de contacten op de HAP toegenomen. De routinematig vastgelegde gegevens in HAP’s over heel Nederland bevestigen dat beeld voor de afgelopen vier jaar. De toename van het aantal contacten is het hoogst voor kinderen; ondanks de…