Nieuws

Zuurstof bij ACS vaak niet nodig

Gepubliceerd
7 juni 2018
De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat routinematig toedienen van zuurstof bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) niet zinvol is. Een recent, groot Zweeds onderzoek bevestigt deze bevinding.
0 reacties

De onderzoekers selecteerden 6629 patiënten die vermoedelijk een ACS hadden en verdeelden hen over twee groepen. De ene groep kreeg extra zuurstof (6 liter), de andere groep kreeg geen extra zuurstof. De onderzoekers selecteerden patiënten met een zuurstofsaturatie > 90% vooral via de ambulancedienst, spoedeisende hulp en eerste harthulp. Gemiddeld was de zuurstofsaturatie 99% in de zuurstofgroep na toediening en 97% in de niet-zuurstofgroep (p < 0,001). In beide groepen had respectievelijk 75,1 en 76,1% van de patiënten daadwerkelijk de diagnose ACS, van wie meer dan de helft een STEMI (ST-elevatie-myocardinfarct). De uitkomsten toonden geen verschillen in mortaliteit na een jaar (respectievelijk 5,1 versus 5,0%) en in het aantal heropnames binnen een jaar. Daarnaast verschilde de infarctgrootte niet significant, ondanks de bevinding dat het alsnog ontwikkelen van hypoxemie vaker voorkwam in de niet-zuurstofgroep (7,7 versus 1,9%; p < 0,001).

In eerder onderzoek werden alleen patiënten met bewezen ACS geïncludeerd en waren de patiëntaantallen kleiner dan in deze RCT. In een zeer recente meta-analyse met de gepoolde data van 7702 patiënten liet zuurstoftoediening bij ACS geen verbetering zien wat betreft mortaliteit, recidiefkans, optreden van hartfalen of aritmieën. De aanbeveling van de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom om zuurstof niet routinematig toe te dienen bij een ACS blijft dus geldig. Wel is algemeen geaccepteerd dat het toedienen van zuurstof bij respiratoir falen of een saturatie < 90% een noodzakelijke interventie is.

Lees de twee onderzoeken hier en hier.

Literatuur

  • Hofmann R, et al. Oxygen therapy in suspected myocardial infarction. N Eng J Medicine 2018;378:201-2.
  • Abuzaid A, et al. Oxygen therapy in patients with acute myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. Am J Med 2018 [epub ahead of print] S0002-9343(18)30017-2.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen