Nieuws

Zuurstof bij acuut myocardinfarct?

Gepubliceerd
13 maart 2017

De huisarts beoordeelt patiënten met een acuut myocardinfarct volgens de ABCDE-methodiek. Hierbij dient al snel te worden besloten of er zuurstof moet worden toegediend. Eerder onderzoek suggereerde dat zuurstof bij een myocardinfarct het risico op overlijden verhoogt. Maar een nieuwe systematische review concludeert dat dit niet het geval is.

Onderzoekers voerden in juni 2015 een update van een Cochrane-review uit 2013 uit. Daarbij werden onderzoeken geïncludeerd waarin het effect van zuurstoftherapie op de overleving van patiënten met een acuut myocardinfarct (met of zonder ST-elevatie) onderzocht was. Daarnaast werd er gekeken naar het effect op pijn en infarctgrootte. Naast vier bekende onderzoeken werd er één nieuwe trial gevonden. In totaal werden er vijf onderzoeken met in totaal 1173 patiënten bestudeerd, waarvan er 32 overleden. Het relatieve risico op overlijden was 0,99 (95%-BI 0,50 tot 1,95). Ook was er geen positief of negatief effect op pijn of infarctgrootte.

De auteurs concluderen dat er geen bewijs is voor het routinematig gebruik van zuurstoftherapie bij patiënten met een acuut myocardinfarct. Ze merken wel op dat de kwaliteit van de geïncludeerde onderzoeken laag is en roepen op om vervolgonderzoek te doen naar eventuele schadelijke effecten van zuurstof. De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom uit 2012 stelt dat zuurstof alleen gegeven dient te worden bij respiratoir falen (dyspneu in rust en/of centrale cyanose, grauw zien), en niet routinematig. Dit komt overeen met de bevindingen in deze Cochrane-review. 

Cabello JB, et al. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD007160. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen