Wetenschap

Zwangerschapsregistratie en medicatiebewaking

Huisartsen blijken ongeveer een derde van de zwangerschappen nog steeds niet in het HIS te registreren. Soms weten ze daardoor niet dat hun patiënte zwanger is en schrijven ze teratogene medicatie voor. Kennelijk zijn de beschikbare medicatiebewakingssystemen in het HIS nog niet altijd even efficiënt.