Nieuws

Zwitsers onderzoek steunt Dutch hypothesis: astma veroorzaakt ‘COPD’

Gepubliceerd
10 augustus 2010

Zwitserse bergenBridevaux et al. maten in 1991 bij 9000 Zwitsers hun rookgewoonten, luchtwegklachten en -obstructie (volgens de GOLD-classificatie), hyperreactiviteit en atopie. Tien jaar later werd het onderzoek herhaald onder 6000 van hen.
Lichte obstructie kwam voor bij 10% van de Zwitsers (30-73 jaar), van wie de helft chronische luchtwegklachten had: hoesten, slijm opgeven en kortademigheid bij zich haasten. Meer ernstige obstructie (FEV1 < 80% pred) kwam voor bij 5% van de Zwitsers, van wie het merendeel chronische luchtwegklachten had. Een verband met roken was er vooral bij meer ernstige luchtwegobstructie, terwijl er ook een verband was tussen astma en zowel lichte als meer ernstige obstructie. Ongeacht de oorzaak was de kwaliteit van leven beperkt bij chronische luchtwegobstructie. Eenderde van de Zwitsers met meer ernstige obstructie had nooit gerookt; een verband met luchtverontreiniging of passief roken ontbrak. Bij de nooit-rokers onder de Zwitsers met luchtwegobstructie waren hyperreactiviteit en astma de meest waarschijnlijke verklaring voor hun longfunctiestoornis. Zwitsers gaan prat op hun betrekkelijk schone lucht, binnens- en buitenshuis, en hun goede medische zorg. Daarom weerspiegelt dit onderzoek vrij zuiver het belang van astma als risicofactor bij chronische luchtwegobstructie. Patiënten met meer ernstige vormen van chronische luchtwegobstructie, met frequente exacerbaties, krijgen inhalatiecorticosteroïden. Ook de niet te verwaarlozen groep mensen met luchtwegobstructie krijgt ICS, die bij nader inzien geen ‘rookziekte’ maar wel astma heeft. Mogelijk vertraagt deze behandeling de toename van chronische luchtwegobstructie. (Ben Ponsioen)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen