Inhoudelijke eisen

Huisarts en Wetenschap is een wetenschappelijk tijdschrift voor huisartsen. We proberen wetenschap naar de praktijk te vertalen en streven naar korte, goed leesbare en heldere artikelen. Het toepassen van de wetenschappelijke kennis in de dagelijkse praktijk staat centraal.

Algemene richtlijnen

 • Lever je artikel aan als Word-document.
 • Lever onderzoeks- en praktijkartikelen aan via Editorial Manager; stuur overige kopij naar redactie@nhg.org.
 • Gebruik lettertype Times New Roman, 11-punts.
 • Zet de automatische regelnummering (verplicht) aan in je Word-kopij.
 • Gebruik eindnootnummering. 
 • Lever figuren (Excel), tabellen en afbeeldingen (JPG/TIF en min. 300 dpi/1MB) aan als apart bestand en verwijs er minimaal een keer naar in de tekst. Ook suggesties voor beeld (foto, infographic, figuur) ontvangen wij graag; de redactie gaat vervolgens met de realisatie hiervan aan de slag.
 • Wij ontvangen graag informatie over gerelateerde informatie (standaarden, richtlijnen, relevante instructiefilms, links naar Thuisarts.nl, etc.) voor plaatsing bij je artikel op HenW.org. Vermeld deze gegevens onderaan in je document.
 • Een literatuurlijst volgens de Vancouver-richtlijnen. Plaats maximaal tussen de 25-30 referenties. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt een deel van de literatuur alleen online geplaatst.
 • Zorg voor een beknopte tekst met een heldere opbouw. Vermijd onnodig jargon, herhalingen en te lange zinnen. Let op een consequent gebruik van werkwoordstijden en schrijf afkortingen voluit. Maak spaarzaam gebruik van cursief.
 • Geef het aantal woorden van de hoofdtekst weer in het manuscript.
 • We vermelden maximaal 6 auteurs bij het artikel. Indien er meer dan 6 auteurs hebben meegewerkt aan het artikel, vermelden we de overige auteurs als 'et al'.
 • We vermelden in principe 1 affiliatie per auteur.