Huisarts Kennis Quiz

Leververvetting

Bij laboratoriumonderzoek is bij mevrouw Neve, 56 jaar, per toeval alleen een licht verhoogd ALAT gevonden. Ze drinkt geen alcohol en gebruikt geen medicatie. Het echografisch onderzoek van de lever wat hierop volgt, wijst op een niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). De huisarts bespreekt met mevrouw Neve deze uitslag. Ze heeft geen klachten. Ze vraagt of ze zelf wat kan doen om het beloop te beïnvloeden.

Welk antwoord van de huisarts is correct?

Keuzen