Main content

Meeste Nederlanders eens per jaar naar huisarts

Auteur: Sabine de Hoon

Ruim driekwart van de Nederlanders had in 2015 één of meerdere keren contact met de huisarts. Daarnaast slikt ongeveer 70% van de totale Nederlandse bevolking minimaal één geneesmiddel dat is voorgeschreven door de huisarts. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven. Ook de aard van de gezondheidsproblemen in de huisartsenpraktijk is in de afgelopen jaren gelijk gebleven. Hypertensie staat al vijf jaar op nummer 1.

Uit gegevens van de NIVEL Zorgregistraties Eerste lijn bleek dat het percentage mensen dat een huisarts bezocht of een geneesmiddel kreeg voorgeschreven in de afgelopen jaren stabiel is gebleven. De hoeveelheid verleende zorg is in 2015 wél toegenomen. Het aantal contacten met de huisartsenpraktijk is in 2015 gestegen naar gemiddeld 4,4 contacten per ingeschreven patiënt, een stijging van 5% ten opzichte van 2014. Met name het aantal lange consulten en lange visites nam toe (met respectievelijk 15% en 7%). Het aantal M&I-verrichtingen nam af met 15%. Het aantal e-mailconsulten lijkt bezig te zijn met een bescheiden opmars. In 2015 waren er 21 e-mailconsulten per 1.000 patiënten. In 2014 lag dit aantal nog op 16.

Al deze verschuivingen tezamen betekenen dat de huisarts in 2015 meer tijd per patiënt kwijt is aan directe patiëntenzorg ten opzichte van 2014. Het monitoren van deze trend is belangrijk, zeker met het oog  op de werkdruk van de huisartsen. 

Huisarts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie en achtergrond van het onderzoek is te vinden op NIVEL Zorgregistraties Eerste lijn.

reacties (1)

 
 
  • Adriaan Keij

    11 maanden geleden

    U schrijft "Daarnaast slikt ongeveer 70% van de totale Nederlandse bevolking minimaal één geneesmiddel dat is voorgeschreven door de huisarts". Dat is zeer zorgwekkend, om twee redenen: 1 - U verwart 'medicijn' met 'geneesmiddel', reguliere artsen schijven geen GENEESmiddelen voor; de pillen zijn symptoombestrijders, zoals vrijwel alle 'medicijnen' van de farmaceutische industrie. 2 - Wie slechts de aanwijzingen van een 'medicijnen' voorschrijvende (huis)arts volgt GENEEST niet echt van z'n kwaal of kwalen, échte GENEZING komt niet uit een potje. Maar aan een écht GENEZEN patiënt valt niets te verdienen voor de medische wereld, echte genezing (door andere voeding en leefstijl) brengt geen geld in het laatje. De gezondheidszorg is daarmee ziek, zwaar ziek...