Main content

CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen

Auteur: Marcelle van Eupen

Voordat u de volgende patiënt, een kind met koorts, binnenroept krijgt u een telefoontje van uw assistente: “de CRP-waarde was < 5”. Is dit de toekomst? Een recent verschenen onderzoek laat zien dat een CRP-test bij ieder acuut ziek kind in de huisartsenpraktijk geen meerwaarde heeft boven het alleen testen van kinderen die aan de ‘klinische risicofactoren’ voldoen.

De onderzoekers bekeken 3147 consulten van acuut zieke kinderen (< 5 dagen ziekteduur), de kinderen waren een maand tot 16 jaar oud. Het onderzoek vond plaats bij 133 huisartsen, verdeeld over 78 huisartsenpraktijken in België (Vlaanderen). De onderzoekers verdeelden de praktijken in twee groepen. De ene groep deed bij ieder acuut ziek kind een CRP-test. De andere groep deed dat alleen bij kinderen die voldeden aan een van de volgende criteria: dyspnoe, temperatuur > 40°C, diarree (leeftijd van twaalf tot dertig maanden) en niet-pluisgevoel van de huisarts. In deze groep kreeg uiteindelijk  20% van de kinderen een CRP-test. De huisartsen hielden van alle kinderen tot vijf dagen na de CRP-test bij of ze naar het ziekenhuis werden verwezen, of ze werden opgenomen en zo ja, met welke diagnose.

De onderzoekers vonden geen significante verschillen tussen beide groepen in deze uitkomstmaten. Helaas vergeleken zij de uitkomstmaten niet met een groep die de standaardzorg kreeg en zij keken evenmin naar uitkomstmaten als antibioticabeleid en ziekteduur. Interessant is dat 55% (6/11) van de kinderen met een ernstige infectie (zoals sepsis of pneumonie) initieel een CRP had van < 20 mg/L. Van de kinderen met een CRP < 5 mg/L had niemand een ernstige infectie. Bij een afkapwaarde van > 5 mg/L hadden 1079 (54%) van de in totaal 2004 kinderen die een CRP-test kregen een foutpositieve testuitslag. Bij een afkapwaarde van > 20 mg/L was dat 27% (533/2004). Het lijkt dus of een CRP-waarde vooral gebruikt moet worden om een serieuze infectie uit te sluiten. Bij ieder kind met koorts een CRP-test doen? Zeker niet. Blijf vooral vertrouwen op uw klinische blik.

Verbakel JY, et al. Should all acutely ill children in primary care be tested with point-of-care CRP: a cluster randomised trial. BMC Medicine 2016;14:131.

reacties (0)