Main content

Privacy

 

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Gebruik Mijn HenW
Mijn HenW is een omgeving waar u als medicus in een veilige en vertrouwde omgeving informatie kunt bewaren. Uw privacy is daarbij ons hoogste goed. Henw heeft dan ook de toegang tot het besloten, persoonlijke gedeelte van haar website (henw.org) beperkt door bij aanmelding gebruik te maken van een controle van het abonneebestand en de uitlevering van een persoonlijke toegangscodes. Gebruikers van MijnHenW zijn zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van het aan hen toegewezen wachtwoord en andere relevante gegevens. HenW.org is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet-geheimhouden van vorenbedoelde gegevens.

HenW.org heeft middels uitgebreide en geavanceerde toegangsbeveiliging zoveel mogelijk inspanningen verricht om de toegang tot Mijn HenW voor of door anderen dan de gebruiker tegen te gaan. Desondanks kan HenW.org niet te allen tijde voorkomen dat derden zich toegang tot uw persoonlijke Mijn HenW gegevens en de daarin opgenomen gegevens verschaffen. Noch het Nederlands Huisartsen Genootschap, noch Springer Uitgeverij is aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voor gebruikers of derden voortvloeit.


Meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
Postbus 246
3990 CA Houten
Telefoon: (030) 638 37 36

 

Bohn Stafleu van Loghum is onderdeel van Springer Uitgeverij