Procedure

Een onafhankelijke redactiecommissie beoordeelt, na een volledigheidscheck door de bureauredactie, ingezonden manuscripten en laat zich daarbij adviseren door een of meer referenten. Meestal volgt er een verzoek tot (gedeeltelijke) herschrijving; een enkele keer wordt het manuscript direct aanvaard voor publicatie of wordt het manuscript afgewezen. De redactiecommissie beoordeelt vooral op praktische relevantie voor de huisartsenpraktijk (actualiteit en originaliteit), kwaliteit (niveau, methodologie), schrijfstijl en leesbaarheid.

Na aanvaarding van een manuscript volgt de eindredactionele bewerking. U ontvangt de geredigeerde versie ter controle. Voor de titel kunt u een voorstel doen, maar de redactie beslist over de uiteindelijke titel en koppen in het artikel.

De tijdsduur van indienen van een manuscript tot de uiteindelijke verschijning in het tijdschrift is gemiddeld vier tot vijf maanden. Nieuwsartikelen hebben een kortere doorlooptijd.