Voorwaarden en formulieren

 • De redactie gaat ervan uit dat je ingezonden kopij niet elders in de Nederlandse taal heeft aangeboden of gepubliceerd.
 • De redactie gaat ervan uit dat je artikel geen overlap heeft met reeds gepubliceerde artikelen in H&W.
 • Houd bij een publicatie praktijkgerichte bewerking (een bewerking van een onderzoeksartikel dat eerder in een internationaal tijdschrift gepubliceerd is) zelf in de gaten of er iets gewijzigd is in jouw conflict of interest. Zo ja, dan ontvangen wij graag een ingevuld formulier.
 • H&W gaat akkoord met publicatie praktijkgerichte bewerking in een ander tijdschrift, mits er bij de publicatie praktijkgerichte bewerking een duidelijke en volledige bronvermelding naar het oorspronkelijke artikel in H&W wordt opgenomen. Mail indien je een publicatie praktijkgerichte bewerking van jouw artikel wilt voor schriftelijke toestemming naar redactie@nhg.org.
 • Voor artikelen die de redactie gevraagd heeft en die aanvaard zijn voor publicatie, bieden wij een vergoeding van € 260. Je kunt je declaratie sturen naar redactie@nhg.org
 • In onderstaand kader vind je welke formulieren voor welke artikelen benodigd zijn. Deze zijn digitaal invulbaar. NB Voor artikelen uit de Wiley online library hoeft geen toestemmingsformulier te worden ingevuld. Indien de indiener/instituut een CC-BY-NC of CC-BY author licence permission heeft, is dit een open acces license (zie https://authors.bmj.com/open-access/copyright-licences/). Je hoeft dan voor een publicatie praktijkgerichte bewerking geen toestemming te vragen.
Formulieren

Artikel

Benodigde formulieren

Oorspronkelijk onderzoek

 

 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
Publicatie praktijkgerichte bewerking
 1. Toestemmingsformulier
 2. Declaratieformulier (indien gevraagd)
 3. Conflict of interest (indien er wijzigingen zijn geweest sinds oorspronkelijke uitgave)
Beschouwing
 1. Conflict of interest
 2. Overdacht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
Opinie
 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten
Nascholing
 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
 4. Informed consent patiënt
Casuïstiek
 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
 4. Informed consent patiënt
Uw diagnose
 1. Informed consent patiënt