Voorwaarden en formulieren

 • De redactie gaat ervan uit dat u ingezonden kopij niet elders in de Nederlandse taal heeft aangeboden of gepubliceerd.
 • De redactie gaat ervan uit dat uw artikel geen overlap heeft met reeds gepubliceerde artikelen in H&W.
 • Houd bij een dubbelpublicatie (een bewerking van een onderzoeksartikel dat eerder in een internationaal tijdschrift gepubliceerd is) zelf in de gaten of er iets gewijzigd is in uw conflict of interest. Zo ja, dan ontvangen wij graag een ingevuld formulier.
 • Voor artikelen die de redactie gevraagd heeft, bieden wij een vergoeding van € 260.
 • In onderstaand kader vindt u welke formulieren voor welke artikelen benodigd zijn. Deze zijn digitaal invulbaar.
Formulieren

Artikel

Benodigde formulieren

Oorspronkelijk onderzoek

 

 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
Dubbelpublicatie
 1. Toestemmingsformulier
 2. Declaratieformulier
 3. Conflict of interest (indien er wijzigingen zijn geweest sinds oorspronkelijke uitgave)
Beschouwing
 1. Conflict of interest
 2. Overdacht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
Opinie
 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten  
Nascholing
 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
 4. Informed consent patiënt
Casuïstiek
 1. Conflict of interest
 2. Overdracht auteursrechten
 3. Declaratieformulier (indien gevraagd)
 4. Informed consent patiënt
Uw diagnose
 1. Informed consent patiënt