Nieuws

100% motivatie

Gepubliceerd
1 september 2016
Een half jaar na een stoppoging zijn de meeste deelnemers alweer begonnen. De beste methode om definitief van het roken af te komen is van de een op de andere dag te stoppen. Pogingen die beginnen met een periode van langzaam afbouwen van het aantal gerookte sigaretten hebben een kleinere kans op blijvend succes.
Stoppen-met-rokenprogramma’s adviseren meestal om een stopdag te kiezen en vervolgens acuut en volledig met roken te stoppen. Regelmatig komen patiënten met het verzoek om geleidelijk het roken af te bouwen. Welke procedure het succesvolst is, werd onderzocht bij 700 stugge rokers. Patiënten werden geselecteerd voor deelname op basis van registratie omtrent roken in het EMD. Ongeveer 70% gaf gehoor aan de oproep. Ze werden om en om gerandomiseerd voor acuut stoppen of voor een afbouwperiode van twee weken. Abstinentie van roken werd na 1, 2 en 6 maanden geverifieerd aan de hand van een speeksel cotininebepaling en CO-concentratie in de uitgeademde lucht.
In de afbouwgroep was respectievelijk 39%, 29% en 15% nog steeds gestopt. Bij de acute stoppers waren de percentages volhouders respectievelijk 49%, 37% en 22%. De verschillen zijn statistisch significant. Rokers die vóór de randomisatie te kennen gaven liever geleidelijk te stoppen en inderdaad ook in deze groep ingedeeld werden, hebben de slechtste resultaten na een maand (stoppercentage van 35%). De rokers die onmiddellijk wilden stoppen en ook bij de acute stoppers ingedeeld werden, hadden de beste resultaten na een maand (58%). De voorkeur om geleidelijk te stoppen met roken schijnt, hoe verrassend, vooral met een gebrekkige motivatie samen te hangen.
Stoppen met roken blijft een altijd moeizame en vaak ook nog teleurstellende onderneming. Geleidelijk afbouwen is altijd nog beter dan helemaal niet stoppen maar een drastische stoppoging op een afgesproken stopdag geeft nog altijd het beste resultaat. Rokers die er de voorkeur aan geven om geleidelijk af te bouwen moeten beter gemotiveerd worden voor ze een stoppoging ondernemen. Een succesvolle poging begint met tenminste 100% motivatie.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Lindson-Hawley N, et al. Gradual versus abrupt smoking cessation: a randomized, controlled noninferiority trial. Ann Intern Med 2016;164:585-92.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen