Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 9

Jaargang
59

Nieuws

 • 100% motivatie

  Een half jaar na een stoppoging zijn de meeste deelnemers alweer begonnen. De beste methode om definitief van het roken af te komen is van de een op de andere dag te stoppen. Pogingen die beginnen met een periode van langzaam afbouwen van het aantal gerookte…

 • Moment van effectiviteit bij behandeling miskramen

  In het juninummer van Huisarts en Wetenschap stond een artikel van Paulides en Bruggink over de behandeling met misoprostol bij miskramen. Zij suggereren dat er in de huisartsenpraktijk geen plaats is voor misoprostol. In hun betoog verdienen twee punten aandacht. Paulides en Bruggink…

 • Medische fouten derde doodsoorzaak in de VS

  In een opmerkelijke bijdrage in de British Medical Journal becijferen Makery en Daniel dat er in de VS jaarlijks circa 250.000 ziekenhuisopnames eindigen in sterfte door medische fouten. Missers van artsen zijn daarmee na hartziekten en kanker de derde…

 • In memoriam: Fons Sips

  Op vrijdag 22 juli 2016 overleed Fons Sips, huisarts te Vught (1972-2006). Hij is 75 jaar geworden. Fons is voor de huisartsgeneeskunde, zowel in Nederland als internationaal, van grote betekenis geweest. Niet alleen vanwege zijn formidabele kennis, tomeloze energie en drive, maar ook vanwege zijn…

 • Angststoornis van ouders naar kind

  Angststoornissen komen veel voor en kinderen van ouders met een angststoornis hebben zelf ook een grotere kans deze te ontwikkelen. Is het mogelijk om deze kinderen in een vroeg stadium een preventieve en effectieve behandeling te bieden? Mogelijk is er een…

 • Sneltesten geen panacee bij luchtweginfecties

  Luchtweginfecties verlopen bij gezonde patiënten bijna altijd mild, maar veroorzaken toch massaal onnodig antibioticagebruik. Microbiologische sneltesten zijn voor dit probleem waarschijnlijk niet de oplossing. Luchtweginfecties zijn…

 • Voorschrijven van antibiotica bij kinderen

  Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Toch zijn er nog gebieden waar verbetering mogelijk is. Een voorbeeld hiervan zijn oor- en luchtweginfecties bij kinderen. Vaak is in zo’n geval geen antibioticum geïndiceerd. De vraag is hoe vaak hiervoor toch een…

 • Bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie stoppen

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van: Nadine Rasenberg,…

 • WONCA 2016 Kopenhagen: ‘Doctors with heads and hearts’

  ‘Doctors with heads and hearts’ was het thema van het Europese huisartsencongres WONCA, dat in juni 2016 plaatsvond in Kopenhagen. Het WONCA-congres werd georganiseerd door de gezamenlijke huisartsenorganisaties uit alle Scandinavische landen. Deze krachtenbundeling laat zien hoe je een…

 • Gezond verstand

  In juni, op de terugreis na de WONCA 2016 te Kopenhagen, nog in de roes van het interculturele enthousiasme en de stimulerende diversiteit over goede zorg, begon ik aan dit redactioneel. Het artikel over NHG-Praktijkaccreditering deed mij hard in de Nederlandse werkelijkheid landen. Het effect van…

 • NCSI-methode geschikt voor meten ziektebeloop

  Wij danken collega Broekhuizen voor haar commentaar op ons artikel over het nut van de NCSI-methode voor maatwerk in de COPD-ketenzorg. Helaas bevat haar commentaar een aantal onjuistheden. Broekhuizen merkt ten onrechte op dat veelgebruikte instrumenten, zoals de Clinical COPD…

 • Hypertensie en groene thee: een goed idee?

  Vraagstelling We komen steeds meer te weten over de effecten van voeding op de gezondheid en de media besteden hier veel aandacht aan. In de spreekkamer krijgen huisartsen dus ook vragen van patiënten over deze effecten. Een obese patiënt met hypertensie die sinds enkele maanden is…

 • Wat kost een dokter?

  Artsen die zich laten fêteren door de farmaceutische industrie schrijven vaker producten voor van de betreffende farmaceut dan artsen die dat niet doen. Een eenvoudige maaltijd van $ 20 geeft al een duidelijke stijging van het aantal voorschriften voor het…

 • Oefentherapie bij chronische vermoeidheid?

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van Hans van der Wouden, VUmc, Amsterdam • Correspondentie: redactie@nhg.org. Context Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) bestaat uit…

 • Manieren om urine op te vangen

  Diagnostiek van urineweginfecties is een dagelijkse handeling in de huisartsenpraktijk. Maar hoe kan urine het beste worden opgevangen? Vervuiling van de urine kan immers over­diagnostiek en -behandeling tot gevolg hebben. Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat…

Wetenschap

 • Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk

  Multimorbiditeit bij chronische aandoeningen heeft vaak een slechte invloed op de prognose en leidt tot complexe zorg. Huisartsen willen bij patiënten met multimorbiditeit in de eerste plaats patiëntgericht kunnen…

 • Therapieontrouw: who cares?

  Therapieontrouw is een relevant fenomeen voor huisartsen, zij schrijven in Nederland 80% van alle receptplichtige geneesmiddelen voor. Er is al veel bekend over de manier waarop de (huis)arts therapietrouw kan bevorderen. Een echte dialoog met de patiënt over het daadwerkelijk gebruik van de…

 • Comorbiditeit, glykemische controle en systolische bloeddruk

  Comorbiditeit komt veel voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Comorbiditeit is ongunstig voor de kwaliteit van leven en de zorgconsumptie en verkleint het effect van strikte glykemische…

 • Effecten van de NHG-Praktijkaccreditering

  Verbeteren van professionele prestaties en praktijkorganisatie is een belangrijk onderdeel van de NHG-Praktijkaccreditering. Het verzamelen en aanleveren van gegevens voor de NHG-Praktijkaccreditering vergt veel…

 • Verbeterplannen leiden niet tot betere zorg

  ‘Ah mevrouw Timmermans, uw LDL is helemaal in orde, hoor.’ ‘Wat betekent dat, dokter?’ ‘Nou gewoon, dat ik mijn werk goed doe. En ook wel dat u uw pillen goed inneemt. Ik hoop wel dat u er geen spierpijn van krijgt en dat u weet dat het nut in uw geval helemaal niet zo groot is, maar dat ben ik u…

 • Een geriatrisch zorgmodel voor thuiswonende, kwetsbare ouderen

  Kwetsbare ouderen hebben vaak veel zorgbehoeften en kunnen mogelijk profiteren van geïntegreerde zorgprogramma’s binnen de huisartsenpraktijk. Tot op heden is er weinig bekend over de effectiviteit van dergelijke…

Praktijk

 • Onvervulde kinderwens

  Een stel heeft korter dan een jaar een kinderwens. Het paar heeft een op conceptie gerichte coïtus, maar dit heeft nog niet tot een zwangerschap geleid. Volstaat het om uitleg en advie-zen te geven of zijn er redenen voor doorverwijzing naar de gynaecoloog? …

 • Hoofdpijn en schuldgevoel

  Schuldgevoel is er in soorten. Terecht schuldgevoel over iets stoms wat anders had gekund. Een onbehouwen opmerking tegen je irritante moeder bijvoorbeeld. En er is onterecht schuldgevoel, uit gewoonte. Die gewoonte is: tegenslag allereerst aan je eigen falen wijten. Het andere uiterste kent u ook…

 • Kennistoets: antwoorden

  1c Nouwens E. Effecten van de NHG-Praktijkaccreditering. Huisarts Wet 2016;59(9):388-93. 2b Nouwens E. Effecten van de NHG-Praktijkaccreditering. Huisarts Wet 2016;59(9):388-93. 3a Nouwens E. Effecten van de NHG…

 • CVRM

  Patiënten overschatten het gunstige effect van medicamenteuze behandelingen en ook de risico’s die ze lopen op ziekte. Ook dokters verliezen soms de harde cijfers uit het oog omdat ze de hele dag met ziekte en invaliditeit bezig zijn. Samen zetten ze een beweging naar meer behandelen in gang,…

 • Werken aan betere huisartsen: van nascholing tot kwaliteitsbeleid

  Dit is deel 8 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé (voorzitter), R.S.M…

 • Ecg-casus: Hartfalen

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:       Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+ en stel de diagnose in de conclusie.1 Wilt u ook een beleidsvoorstel doen?

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Nouwens E. Effecten van de NHG-Praktijkaccreditering. Huisarts Wet 2016;59(9):388-93. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaarden, Farmacotherapeutisch Kompas en CBO-richtlijnen. De…

Richtlijn

 • Cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig

  In Nederland zijn sinds enige jaren directe orale anticoagulantia op de markt (DOAC’s, ook wel nieuwe of ‘niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia’ (NOAC’s) genoemd). Deze middelen worden onder andere gebruikt ter preventie van trombo-embolische gebeurtenissen bij…

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling (eerste herziening)

  Belangrijkste veranderingen Uitgangspunt is de geactualiseerde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014) en de kindcheck daarin. De LESA Kindermishandeling voegt zich naar de fundamentele veranderingen in de organisatie van de jeugdzorg als gevolg van de Jeugdwet…

 • Bijlage 1: Beschrijving methoden en resultaten

  Zijn DOAC’s vergeleken met cumarinederivaten aan te bevelen bij patiënten van 65 jaar en ouder met niet-valvulair atriumfibrilleren? Voor deze uitgangsvraag werden de volgende uitkomstmaten bestudeerd: Effectiviteit: Beroerte en systemische embolie …