NHG forum

65 jaar: blik vooruit [Column]

Date
30 december 2020
Na een lange periode waarin het leek alsof de mensheid alles onder controle had (in ieder geval in de westerse wereld), was daar vorig jaar opeens een nieuwe pandemie. Langverwacht, en niet de eerste keer, maar toch voelde wat er gebeurde meer als een filmscenario dan als een realistisch gegeven.