Richtlijn

Aanpassing medicamenteus beleid NHG-Standaard Het soa-consult

Gepubliceerd
2 april 2017
Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Behandelrichtlijn Acute epididymitis (2016) is ook het onderdeel medicamenteuze behandeling van epididymitis in de NHG-Standaard Het soa-consult aangepast.
Bij een epididymitis is behandeling met een antibioticum geïndiceerd. Voor de behandeling van eerste keus wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen een epididymitis waarschijnlijk veroorzaakt door een urineweginfectie en een epididymitis vermoedelijk veroorzaakt door een soa. Als een patiënt zich voor het eerst presenteert met een epididymitis, is het namelijk onzeker waardoor de epididymitis veroorzaakt is. De voorkeur gaat daarom uit naar een behandeling met chinolonen, omdat deze in beide gevallen werken.

Herziene aanbevelingen

De herziene aanbevelingen zijn als volgt:
 • Schrijf bij een epididymitis de volgende antibiotica voor:
   • Eerste keus: levofloxacine 1 dd 500 mg tablet, gedurende 14 dagen.
   • Tweede keus: ofloxacine 2 dd 400 mg tablet, gedurende 14 dagen.
 • Geef bij een grote kans op een simultane gonokokkeninfectie ook een behandeling voor gonorroe. Zie het onderdeel ‘behandeling gonorroe’ in de NHG-Standaard Het soa-consult.
 • Maak bij een contra-indicatie voor chinolonen (epilepsie of een verhoogde neiging tot het ontwikkelen van epileptische aanvallen, peesaandoeningen gerelateerd aan het gebruik van chinolonen in de voorgeschiedenis en overgevoeligheid voor chinolonen) wél onderscheid tussen een epididymitis waarschijnlijk veroorzaakt door een urineweginfectie en een epididymitis vermoedelijk veroorzaakt door een soa.
  Schrijf in dat geval het volgende antibioticum voor:
   • Bij een epididymitis waarschijnlijk veroorzaakt door een urineweginfectie: cotrimoxazol 2 dd 960 mg tablet, gedurende 14 dagen.
   • Bij een epididymitis waarschijnlijk veroorzaakt door een soa: doxycycline 2 dd 100 mg tablet, gedurende 14 dagen.
   • Geef ook in deze gevallen een behandeling voor gonorroe als er een grote kans is op een simultane gonokokkeninfectie.
   • Schrijf zo nodig pijnstillende medicatie voor, zoals paracetamol of een NSAID (zie NHG-Standaard Pijn).
   • Behandel bij een (mogelijke) soa de partner(s) meteen mee.

 

Er verschijnt geen nieuw gedrukt samenvattingskaartje. De tekst van de standaard en het samenvattingskaartje op de NHG-website zijn aangepast. Zie voor de meest recente versie https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-het-soa-consult.
NHG-Werkgroep Het soa-consult

Reacties

Er zijn nog geen reacties.