Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 4

Jaargang
60

Nieuws

 • Het effect van
  wearables
  op overgewicht

  Zijn we op weg naar het quantified self waarbij de zelfredzame en gezonde burger longitudinaal en realtime informatie over zichzelf verzamelt, interpreteert en gebruikt om zijn gedrag te veranderen en daarmee gezonder te worden? Het lijkt er soms wel op. Aan medische…

 • Antistolling na artroscopie en onderbeengips niet effectief

  Er is al enige tijd twijfel over het effect van preventieve antistolling na artroscopie van de knie en onderbeengips. Uit onderzoek blijkt dat routinematige behandeling met preventief laag moleculair heparine (LMWH) niet effectief is in het voorkomen van…

 • Geen antipsychotica meer in terminale fase

  Delier komt frequent voor bij patiënten in de terminale fase, zeker als de stervensfase nadert. Als eenmaal een delier is vastgesteld, bestaat de behandeling uit het wegnemen van mogelijke oorzaken en het doen van medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies…

 • Shared decision making bij huisartsconsulten

  Bij shared decision making (SDM) participeren patiënt en arts beiden in het besluitvormingsproces om gezamenlijk tot een behandeling te komen. Uit Utrechts onderzoek blijkt dat SDM-training effect heeft op de intakefase. Bij het nemen van het…

 • Overlevingskans na verwijdering melanoom in eerste lijn

  Ierse onderzoekers keken naar het percentage melanomen dat in de eerste lijn werd verwijderd en naar verschillen in de overlevingskans met de tweede lijn. De meeste melanomen worden door de specialist verwijderd. De overlevingskans bij de in de eerste lijn…

 • Meniscuslijden: opereren of oefenen?

  Bij patiënten met meniscuslijden hanteren huisartsen volgens de NHG-Standaard een afwachtend beleid. Wanneer de klachten niet verbeteren, kunnen we verwijzen naar de orthopeed. Postoperatief wordt vaak geoefend met de fysiotherapeut. Een nieuwe systematische…

 • Alopecia androgenetica bij vrouwen

  Context Kaalheid komt ook bij vrouwen voor. De meest voorkomende vorm van kaalheid bij vrouwen is alopecia androgenetica of female pattern hair loss (FPHL). Vrouwen worden – in tegenstelling tot mannen – niet helemaal kaal, maar krijgen last van erg dun haar op de kruin en het voorhoofd…

 • Senioren tevreden over hun huisarts

  Senioren geven hun huisarts een 8,2 voor sociale vaardigheden en een 8 voor vakkennis. Ze vinden de huisarts van nu beter dan de huisarts van vroeger. Van de senioren zou 81% zijn huisarts aanraden aan anderen. De huisarts vervult…

 • Vloeiende vrouwen minder anemisch door ijzer

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. Coördinatie: Hans van der Wouden • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. Context IJzergebrek(sanemie) komt veel voor bij menstruerende vrouwen en kan diverse…

 • Meer contacten met hoge urgentie op huisartsenpost

  Er zijn signalen dat de acute zorgketen overbelast dreigt te raken en er is veel media-aandacht voor de spoedzorg. In de periode 2013-2015 nam het aantal contacten op de huisartsenpost met een hoge urgentie toe, maar het totaal aantal contacten veranderde…

 • “De intuïtie van de huisarts is een mooi instrument”

  Anne van Houwelingen promoveerde op haar proefschrift A proactive approach to complex problems in older people. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Steunzolen bij aspecifieke lagerugpijn?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling De huisarts ziet regelmatig patiënten met aspecifieke…

 • Persoonlijk netwerk belangrijker dan ‘de wijk’

  Om de druk op dure professionele gezondheidszorg te verminderen, verbetert de overheid de structuur en cohesie in de wijk. Volgens een eerste onderzoek hiernaar lijkt dit gebaseerd op een luchtkasteel. Er wordt namelijk al veel informele hulp verleend. En het…

 • Protonpompremmer bij clopidogrel: omeprazol of pantoprazol?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling De combinatie clopidogrel en (es)omeprazol geeft volgens…

 • Bekwaming aios in complexe ouderenzorg

  Welke literatuur leidde tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop deze arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker (aiotho) aan het promoveren is? Coördinatie: N. Rasenberg, Erasmus MC, aiotho en redactielid H&W, n.rasenberg@erasmusmc.nl De huisarts krijgt steeds meer te maken met…

 • Bewegen in groepen is leuker

  Bewegen is gezond. In groepen met een lagere sociaaleconomische status wordt minder bewogen. Dit is een van de redenen dat er een gezondheidsverschil is tussen sociaaleconomische groepen. Het proefschrift van Herens laat zien dat mensen die deelnemen aan…

 • Dermatologie van de gekleurde huid

  Doelgroep Huisartsen met veel patiënten met een gekleurde huid. Inhoud Bepaalde huidziekten kunnen zich net iets anders presenteren wanneer het om patiënten met een gepigmenteerde huid gaat. De schrijvers stellen zich tot doel om de gebruikers van het boek te leren om een onderscheid…

 • Altijd lichamelijk onderzoek bij pijnklachten heup

  Lange tijd werd gedacht dat heuppijn veroorzaakt door heupartrose met name gelokaliseerd was in de lies. Uit dit onderzoek blijkt dat de pijnlokalisatie complexer is. Ook pijnklachten aan de buitenzijde van de heup en de rug zijn geassocieerd met heupartrose. …

 • Pijn lijden hoeft toch niet, dokter?

  Doelgroep Dit casusboek is geschreven voor alle artsen, maar is gezien de diversiteit van de onderwerpen bij uitstek geschikt voor huisartsen. De patiënten in het boek variëren van jong tot oud, en nagenoeg alle pijnproblemen die je als (huis)arts tegenkomt, worden besproken. Inhoud …

 • “Ik zou graag meer huisartsenonderzoek zien”

  Karen Koller, van huis uit jurist gezondheidsrecht en zelf astmapatiënt, is lekenlid bij de Commissie Mens­gebonden Onderzoek (CMO) in Nijmegen, verbonden aan het Radboudumc. “Ik vertegenwoordig de patiënt en beoordeel vanuit die positie de leesbaarheid,…

 • Betreden op eigen risico

  Niet al onze patiënten geven gevolg aan een verwijzing naar de specialist. Verbruik van het verplicht eigen risico kan hiervoor een van de redenen zijn. Onderzoek laat zien dat het aantal mensen dat gehoor gaf aan een verwijzing daalde in de jaren waarin het…

 • Compleet en helder naslagwerk over osteoporose en fractuurpreventie

  Doelgroep (fractuur)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, aios huisartsgeneeskunde en artsen in opleiding tot medisch specialist. Inhoud Dit mooi vormgegeven boek bevat gedetailleerde informatie over alle onderwerpen die relevant zijn voor osteoporose en fractuurpreventie. Het boek…

Wetenschap

 • Pro: leefstijl bespreken behoort tot kern huisartsgeneeskunde

  De kans op het krijgen van een chronische aandoening hangt soms samen met iemands leefwijze. Overgewicht is een met leefstijl samenhangende risicofactor. Yvonne Drewes beschrijft waarom van huisartsen een proactieve houding wordt verwacht bij het bespreken van…

 • Niet standaard antipsychotica bij (mild) delier in de terminale fase

  Collega Pleumeekers roept in zijn bijdrage in dit nummer van H&W (pagina 191) op tot een revisie van de medicamenteuze adviezen in de NHG-Standaard Delier voor delirante patiënten in de terminale fase. De vraag is of deze oproep terecht is. Conform de huidige NHG-Standaard Delier dient…

 • Contra: leefstijl en de huisarts, protocol versus generalist

  Marcus was een waardeloze suikerpatiënt, die zijn dokters tot wanhoop dreef. “Ik weiger mijn leven erdoor te laten bepalen”, riep hij graag. Hij at en dronk waar hij zin in had, vergat op tijd te spuiten, sloeg controles over, werd doodziek en vroeg zich dan geschrokken af hoe dit toch had kunnen…

 • Klinische blik versus beslisregel bij longembolie

  De NHG-Standaard adviseert huisartsen een klinische beslisregel te gebruiken in combinatie met een point-of-care D-dimeerbepaling om een longembolie veilig uit te sluiten. Huisartsen gebruiken vaak hun klinische…

 • Programmatische gordelroosvaccinatie: nu nog niet

  Juni 2016 adviseerde de Gezondheidsraad om het gordelroosvaccin niet op te nemen in het publieke vaccinatieprogramma.1 Een verstandig besluit aangezien de effectiviteit van het huidige vaccin te beperkt en te kortdurend is. Bovendien kunnen we op dit moment ons publieke geld beter besteden. Over…

 • Patellofemoraal pijnsyndroom: onschuldig of niet?

  Het patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) bestaat uit klachten op, achter en rondom de knieschijf die optreden bij traplopen, squatten, fietsen of lang stilzitten met gebogen knieën. Naast overbelasting hangen…

 • SLIMMER diabetes voorkomen in de eerste lijn

  Hoewel onderzoek aantoont dat leefstijlverandering diabetes mellitus type 2 kan uitstellen of voorkomen, bestond in Nederland nog geen effectief diabetespreventieprogramma voor de eerste lijn. Het SLIMMER-programma…

Praktijk

 • Ecg-casus ‘Trage pols’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit: Vanwege de bradycardie wordt een ecg gemaakt. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+. U overweegt directe verwijzing, maar welke actie is vooraf nodig?

 • Plicht om te wijzen op leefstijlverandering

  Van de huisarts wordt een stimulerende rol verwacht bij patiënten met leefstijlgerelateerde gezondheidsrisico’s, zeker bij kinderen. De huisarts moet een evenwicht zoeken tussen het nastreven van…

 • Kennistoets: antwoorden

  1c Keurlings P, Minkema HJ. Lithium en lithiumintoxicatie. Wat moet de huisarts weten? Huisarts Wet 2017;60(4):178-81. 2b Keurlings P, Minkema HJ. Lithium en lithiumintoxicatie. Wat moet de huisarts weten? Huisarts Wet 2017;60(4):178-81. 3a …

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Keurlings P, Minkema HJ. Lithium en lithiumintoxicatie: wat moet de huisarts weten? Huisarts Wet 2017;60(4):178-81. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaarden,…

 • Lithium en lithiumintoxicatie

  Lithium heeft een smalle therapeutische breedte. Daarom zal de psychiater minimaal elke drie tot zes maanden de twaalf-uursspiegel controleren, dat is de serumlithiumconcentratie twaalf uur na de laatste inname. …

 • Acrobatiek

  Huisartsen hebben een ‘vrij beroep’. Dat houdt in dat wij persoonlijk en onafhankelijk onze vakkennis kunnen toepassen. Natuurlijk zijn er wettelijke en professionele regels waaraan wij ons moeten houden en hebben we vakinhoudelijke, medisch-technische regels en richtlijnen. Wat het meest opvalt…

 • Hand-voet-mondziekte

  Als een kind plekjes rond de mond heeft, houd dan rekening met hand-voet-mondziekte en inspecteer ook de handpalmen en voetzolen, of laat dat doen. Schrijf niet ongezien fusidinezuurcrème voor bij de…

 • Neonatale pustulosis cephalis

  Een mannelijke neonaat, geboren na een niet-gecompliceerde zwangerschap uit niet-consanguiene Marokkaanse ouders, ontwikkelt aan het einde van de tweede levensweek een snel uitbreidende uitslag in het gelaat, bestaand uit erythemateuze papels en pustels verspreid in het gelaat, deels…

Richtlijn

 • Aanpassing medicamenteus beleid NHG-Standaard Het soa-consult

  Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Behandelrichtlijn Acute epididymitis (2016) is ook het onderdeel medicamenteuze behandeling van epididymitis in de NHG-Standaard Het soa-consult aangepast. Bij een epididymitis is behandeling met een antibioticum geïndiceerd. Voor de…

 • NHG-Standaard Acne (derde herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Het behandelingsbeleid hangt af van de ernst van de acne en de eerder toegepaste (zelf)behandeling. Bij keuze voor lokale retinoïden zijn lokaal tretinoïne en adapaleen gelijkwaardige alternatieven. Zet behandeling met lokale en orale antibiotica bij…