Richtlijn

Aanpassingen medicamenteus beleid in NHG-richtlijnen

Gepubliceerd
9 juni 2023
Recent zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de NHG-Standaarden Rood oog en oogtrauma, Het soa-consult en Fluor vaginalis en in de NHG-Behandelrichtlijn Hordeoleum en chalazion. Het betreft wijzigingen in het medicamenteuze beleid.
0 reacties
Chlooramfenicol oogdruppels
Chlooramfenicol oogdruppels bij kinderen onder de 2 jaar bevatten mogelijk een te hoge concentratie aan boorzuur.

Chlooramfenicol oogdruppels

Het medicamenteuze beleid ten aanzien van chlooramfenicol oogdruppels bij kinderen jonger dan 2 jaar is aangepast in de NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma en de NHG-Behandelrichtlijn Hordeolum en chalazion naar aanleiding van een artikel in de BMJ. Hierin wordt benoemd dat chlooramfenicol oogdruppels bij kinderen onder de 2 jaar mogelijk een te hoge concentratie aan boorzuur bevatten, wat op de lange termijn een negatief effect kan hebben op de vruchtbaarheid.

Chloramphenicol eye drops: GPs criticise lack of guidance over use in under 2s. BMJ 2021;373:n1252.

Miconazol en butoconazol

Sinds eind 2022 zijn alle vaginale toedieningsvormen van miconazol en de butoconazol ovule niet meer verkrijgbaar. De aanbevelingen over deze middelen zijn daarom uit de NHG-Standaard Fluor vaginalis gehaald. Daarnaast is de informatie over gebruik van fluconazol bij zwangerschap en borstvoeding geactualiseerd: lokale behandeling heeft nog steeds de voorkeur, maar eenmalig orale behandeling met fluconazol kan overwogen worden.

Bron: Teratologie Informatie Centrum van het Lareb.

Trichomonas vaginalis

De medicamenteuze behandeling van trichomonas vaginalis in geval bij zwangerschap is aangepast in de NHG-Standaard Het soa-consult. Metronidazol mag ook tijdens de zwangerschap gegeven worden. Er is inmiddels voldoende veiligheidsinformatie beschikbaar waaruit blijkt dat dit middel veilig gebruikt kan worden tijdens de zwangerschap. Tevens is het een advies van het Teratologie Informatie Centrum van het Lareb.

Bron: Teratologie Informatie Centrum van het Lareb.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen