Nieuws

Aanvulling standaard Preconceptiezorg nodig

Gepubliceerd
7 september 2011

Zonder een beoordeling te willen geven van de hele standaard wil ik wijzen op een tekortkoming ervan, namelijk het achterwege laten van een standpunt over de noodzaak van vitamine-D-suppletie bij zwangeren. Zoals uit Nederlands onderzoek bekend is, is de prevalentie van ernstig vitamine-D-gebrek (kader]. Dit te meer omdat de standaard stelt dat ‘aanvullingen in de vorm van mineralen of vitamines anders dan foliumzuur niet nodig zijn’. Discussie is mogelijk over in hoeverre gunstig effect van vitamine-D-suppletie bij zwangeren voldoende wetenschappelijk is onderbouwd, maar het achterwege laten van advies over deze kwestie staat in contrast met het geven van vele andere matig onderbouwde adviezen en laat de Nederlandse huisartsen nodeloos in twijfel.

Associaties vitamine-D-gebrek met ongunstige zwangerschapsuitkomsten

  • Pre-eclampsie vaker bij vrouwen met vitamine-D-tekort34
  • Kans op sectio cesarea 4 keer zo groot bij vitamine D &lt 37,5nmol/L5
  • Kans op RS-infectie in het eerste levensjaar 6 keer zo groot bij navelstreng vitamine D &lt 50 nmol/L6
  • Kans om binnen 30 jaar diabetes type I te krijgen duidelijk kleiner bij kinderen van moeders die vitamine-D-suppletie gebruikten78
  • Botmassa van 9 jaar oude kinderen positief gecorreleerd met vitamine-D-spiegels van hun moeders laat in de zwangerschap9
  • Ernstig vitamine-D-gebrek bij moeder vergroot de kans op neonatale stuipen bij kind 10

Ferdinand Schreuder

Literatuur

  • 1.Van der Meer IM, Karamali NS, Boeke AJ, Lips P, Middelkoop BJ, Verhoeven I, et al. High prevalence of vitamine D defeciency in pregnant non-wstern woman in the Hague, Netherlands, Am J Clin Nuts 2006;84:350.3.
  • 2.Wielders JPM, Van Dormaël PD, Eskes PF, Duk MJ, Ernstige vitamine D-deficiëntie bij ruim de helft van de niet-westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen. Ned Tijdschr geneesk 2006;150:495-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen