Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 9

Jaargang
54

Nieuws

 • Hondenbeet primair sluiten of niet?

  Vraagstelling Hondenbeten komen veel voor: in Nederland behandelen huisartsen jaarlijks 40.000 mensen voor een bijtwond, 90% daarvan is veroorzaakt door een hond. Eenduidige richtlijnen over de behandeling van hondenbeten ontbreken echter. Huisartsen willen enerzijds infecties voorkómen, maar…

 • Jan van Es-prijs

  Elk jaar wordt deze prijs voor de beste CAT (Critically Appraised Topic ) tijdens de NHG wetenschapsdag uitgereikt. Elke huisarts-in-opleiding in Nederland kan meedoen. Een jury beoordeelt de inzendingen en adviseert het bestuur van de Stichting Jan van Es prijs. Deze jury bestaat uit twee leden…

 • Old man’s friend

  ‘De laatste drie dagen is ze niets meer waard,’ zegt de verzorgende, terwijl ze de deur van het appartement openmaakt. In het hoekje van de kamer zie ik het hoofd van mevrouw Groen boven het dekbed uitkomen. Ze ademt zwaar. In haar linkerhand heeft ze een knuffelbeest geklemd. ‘Ze vergeet soms…

 • Hartinfarct en partner

  Eerder dit jaar stond een sappig stukje in vrijwel alle kranten naar aanleiding van de resultaten van een meta-analyse gepubliceerd in de JAMA: seks verhoogt het risico op een hartinfarct, vooral indien slechts incidenteel beoefend. Inmiddels is een nieuw onderzoek gepubliceerd dat deze…

 • Aanvulling standaard Preconceptiezorg nodig

  Zonder een beoordeling te willen geven van de hele standaard wil ik wijzen op een tekortkoming ervan, namelijk het achterwege laten van een standpunt over de noodzaak van vitamine-D-suppletie bij zwangeren. Zoals uit Nederlands onderzoek bekend is, is de prevalentie van ernstig vitamine-D-gebrek …

 • Behandelopties bij bursitis van de trochanter

  Nederlands onderzoek beschrijft het effect van corticosteroïdinjecties bij het trochanterpijnsyndroom. Een groep van 120 patiënten in de eerste lijn werd gesplitst in een interventiegroep die een injectie kreeg (40 mg triamcinolonaccetaat met 4 cc lidocaine) en een controlegroep die de…

 • Topsport

  Toen ik twee jaar met pensioen was, kreeg ik de opdracht te onderzoeken hoe het kwam dat de postacademische cursussen van de verschillende academische ziekenhuizen steeds minder huisartsen trokken. Mijn rapport was ongetwijfeld prima en is even ongetwijfeld in een solide bureaulade verdwenen. De…

 • Antwoord

  Het is een bewuste keuze van de werkgroep om informatie over vitamine D op te nemen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraambed, die momenteel in een vergevorderd stadium is van de herziening. Over vitamine D wordt de laatste jaren veel gepubliceerd. Hierbij lijkt vitamine D-deficiëntie…

 • Safety first

  Om de veiligheid in kaart te brengen, onderzocht men uit 20 praktijken de dossiers van 50 patiënten die recent op het spreekuur kwamen. In totaal werden op deze manier 1000 patiëntjaren bekeken. De onderzoekers vonden 211 incidenten, waarvan er 149 geen enkel effect hadden op de gezondheid van…

 • Wittejassenhypertensie vaststellen in half uurtje

  Bloeddrukmeting is een vast onderdeel bij het inschatten van het cardiovasculair risico. Het is bekend dat 1 op de 4 patiënten last heeft van het wittejassen-fenomeen. De manier om dat aan te tonen of uit te sluiten is het verrichten van een 24-uurs bloeddrukmeting. Veel patiënten ervaren deze…

 • Empathie

  Doelgroep De aanstaande en jonge, startende huisarts. Inhoud Het boek begint met een inleiding door Jozien Bensing, gevolgd door een filosofische beschouwing van de auteur. De hoofdstukken daarna hebben een vaste structuur. De oneven hoofdstukken gaan over wat de schrijver heeft meegemaakt…

 • Patiëntgerichte interventies verbeteren medicijngebruik

  Context Het is noodzakelijk dat patiënten hun medicijnen goed gebruiken, anders hebben deze niet het beoogde effect. Geen of onjuist gebruik van voorgeschreven medicijnen komt echter veel voor. Er bestaan veel systematische reviews naar interventies om medicijngebruik te verbeteren. Een…

 • Onderzoek in soorten

  In dit nummer staan drie onderzoeksartikelen die antwoord geven op drie zeer verschillende soorten vraagstellingen. Jager et al. onderzochten of er verschillen zijn in consultvoering tussen huisartsen-in-opleiding en ervaren huisartsen. Lagro-Janssen et al. gingen na of het voorschrijfgedrag van…

 • Angst en depressie slechtste prognose

  Angstklachten en depressie komen veel voor en soms tegelijkertijd. Vaak herstellen patiënten, maar de klachten kunnen terugkomen of een chronisch karakter krijgen. Tot voor kort was het beloop van angststoornis en depressie nooit goed met elkaar vergeleken. Over de prognose van gecombineerde…

 • Meer simvastatine, minder variatie

  Huisartsen schreven tussen 2003 en 2009 steeds vaker simvastatine voor aan patiënten die voor de eerste keer een statine kregen. De variatie tussen huisartsenpraktijken in het voorschrijven van simvastatine was in 2009 kleiner dan in 2003. Dit alles lijkt mede het gevolg van maatregelen om de…

Wetenschap

 • Consultvoering van aios en ervaren huisartsen

  Met de MAAS-Globaal als scoringsinstrument kan men geen significante verschillen vinden tussen de consultvoering van beginnende aios, gevorderde aios en ervaren huisartsen. Vanuit de praktijk zijn er aanwijzingen voor grote verschillen tussen beginnende aios en ervaren huisartsen met…

 • Vermindering in hormoonsubstitutie?

  Hormoonsubstitutietherapie (HST) werd tien jaar geleden voorgeschreven aan ongeveer 20% van de vrouwen die met overgangsklachten op het spreekuur kwamen. Dat deze behandeling risico’s inhoudt, bleek uit twee onderzoeken in 2002 en 2003. Een heersende mening is dat vrouwen die HST…

 • Zelfhulp voor depressie en angststoornissen

  Zelfhulpcursussen met begeleiding zijn effectief voor depressieve stoornissen. Mits ze voldoende lijdensdruk ervaren, waarderen patiënten zelfhulpcursussen en kunnen deze een nuttige aanvulling zijn op de eerstelijns GGZ. Mensen met alleen een angststoornis laten een significante…

Praktijk

 • Bij de NHG-Standaard Diverticulitis

  In de commentaarronde bediscussieerde een tiental ervaren huisartsen de standaard in een focusgroepbijeenkomst. Hierbij bleek dat huisartsen diverticulitis nogal verschillend benaderen. Dat begint al bij de diagnose, die niet eenduidig te stellen is. Hierdoor geeft de huisarts adviezen met een…

 • Medicatie bij longcarcinoom

  Longkanker wordt meestal veroorzaakt door roken. Er zijn echter niet-kleincellige longarcinomen die niet samenhangen met rookgedrag maar veroorzaakt worden door genetische mutaties. De best onderzochte mutatie is momenteel die in de epidermale groeifactorreceptor (EGFR). In Nederland gaat…

 • Uit je mond ruiken

  Permanent uit je mond ruiken komt vaak voor. Ruim 15% van de bevolking heeft er last van. Mensen met halitose schamen zich voor hun slechte adem. Dit kan leiden tot het vermijden van sociale contacten en sociaal isolement. De oorzaak van halitose ligt meestal in de mond en vrijwel nooit…

 • Een pijnlijke zwelling in de lies

  Een aantal soa’s kan zwellingen van de inguïnale lymfeklieren veroorzaken. Een van deze soa’s is lymphogranuloma venereum (LGV), een ‘tropische’ aandoening die de laatste jaren ook in Nederland voorkomt. Deze soa kan zich, afhankelijk van de inoculatieplaats, presenteren met een ulcus op…

 • Over trouwe klanten en zorgzwervers

  Generalisme wordt meestal gezien als kenmerk van een discipline, met de huisarts als archetype. Misschien is generalisme ook wel een dokterskenmerk of zelfs een patiëntenkenmerk. Ter illustratie bekijken we drie verschillende typen grootgebruikers van zorg en hun dokters. We bezien eerst de…

 • Benigne paroxismale positieduizeligheid

  Benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD) is een van de meest voorkomende oorzaken van acute draaiduizeligheid. De duizeligheid duurt enige seconden tot enkele minuten. Bij het merendeel van de patiënten gaan de klachten binnen vier weken vanzelf over. De incidentie van BPPD in de open…

 • Te groot

  Een te grote lengte is minder vaak een reden om de huisarts te bezoeken dan een te kleine lengte. Toch krijgen huisartsen soms de vraag of een kind (vaak dochter) niet te lang wordt. Wanneer is een kind precies te lang en wanneer is nader onderzoek of zelfs behandeling geïndiceerd? …

 • Te klein

  Ouders bezoeken de huisarts als hun kind klein blijft. Ze zijn ongerust over een mogelijke groeistoornis of over de sociale hinder die het kind ondervindt. Voor zowel de huisarts als de patiënt lijkt het begrip ‘te klein’ arbitrair. Wanneer is ‘te klein’ zorgwekkend en wanneer niet? En als een…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Diverticulitis

  Diverticulitis is een klinische diagnose, die kan worden ondersteund door bepaling van het CRP. Het beleid bij een ongecompliceerde diverticulitis is afwachtend zonder specifieke maatregelen, waarbij de huisarts het beloop actief volgt. Het voorschrijven van antibiotica is niet…

 • Huidirritatie door seleensulfide

  In de NHG-Standaard Dermatomycosen wordt seleensulfide (Selsun®) aanbevolen voor de behandeling van pityriasis versicolor. Seleensulfide is verkrijgbaar als suspensie en kan op twee manieren worden gebruikt. Zeven dagen achter elkaar eenmaal daags tien minuten laten inwerken op de aangedane…