Nieuws

Accreditatiepunten voor H&W-publicaties

Gepubliceerd
5 september 2012
Auteurs die artikelen publiceren in H&W krijgen vanaf begin 2012 automatisch nascholingspunten voor hun publicatie.
In het verleden was de procedure in GAIA om accreditatiepunten te krijgen voor publicaties nogal omslachtig. Wij vonden dat dit beter kon en keken samen met het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) hoe we de procedure konden vereenvoudigen. We hebben afspraken gemaakt over welke publicaties in aanmerking komen voor punten. Voor niet eerder gepubliceerde onderzoeksartikelen krijgt de eerste auteur tien punten (de tweede auteur vijf, de overige auteurs twee punten). Voor een beschouwing, klinische les, nascholing of methodologie krijgt de eerste auteur drie punten en de andere auteurs krijgen één punt. Voor een commentaar, CAT’s, spreekuur, import, of PEARLS krijgt de eerste auteur twee punten. Ook de referenten krijgen één punt per beoordeling. Het redactiesecretariaat geeft dit maandelijks door aan het CvAH. De komende tijd zal het secretariaat dit met terugwerkende kracht in orde maken voor alle publicaties vanaf 1 januari 2012. Nog meer reden om in H&W te publiceren dus.
Just Eekhof

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen