Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 9

Jaargang
55

Nieuws

 • Functionele buikpijn bij kinderen: afleiding helpt, medicatie niet

  Vorig jaar promoveerde Dorien Zwart op haar proefschrift Incident reporting in general practice. In een interview vertelt ze waarom het melden van incidenten in de huisartsenpraktijk zo belangrijk is en hoe je kunt zorgen voor voldoende veiligheid om dit te bereiken. Gieteling besloot…

 • Voeding bij kanker

  Doelgroep Diëtisten, oncologieverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen. Inhoud Het handboek gaat over nut, noodzaak, zin en onzin van voeding tijdens en na de behandeling van kanker. In het algemene deel passeren onder meer de epidemiologie van kanker en…

 • Fietshelmen: nodig of overbodig?

  Vraagstelling In Nederland wordt veel gefietst. Vierentachtig procent van de Nederlanders heeft een fiets en een kwart van al onze verplaatsingen gaat per fiets. Daarbij belanden er per jaar circa 70.000 slachtoffers van een fietsongeval op de SEH, worden er 9200 fietsers in het ziekenhuis…

 • De honderdste NHG-Standaard

  In dit themanummer staat de honderdste NHG-Standaard centraal. In 23 jaar tijd hebben de standaarden zowel in de Nederlandse huisartsgeneeskunde als in de hele Nederlandse geneeskunde een zeer belangrijke plaats verworven. De standaarden hebben het gebruikelijk huisartsgeneeskundig handelen…

 • Accreditatiepunten voor H&W-publicaties

  Auteurs die artikelen publiceren in H&W krijgen vanaf begin 2012 automatisch nascholingspunten voor hun publicatie. In het verleden was de procedure in GAIA om accreditatiepunten te krijgen voor publicaties nogal omslachtig. Wij vonden dat dit beter kon en keken samen met het College voor…

 • IJzersuppletie bij moeheid en een laag ferritine

  Vraagstelling Vermoeidheid is een vaak gehoorde klacht op het spreekuur. Huisartsen zien regelmatig premenopauzale vrouwen met onverklaarde vermoeidheid zonder anemie, maar met een verlaagd serumferritine. Wij vroegen ons af of ijzersuppletie vergeleken met placebo bij deze patiënten effect heeft…

 • Zakboek Verminderde nierfunctie

  Een verminderde nierfunctie heeft invloed op de kinetiek van veel geneesmiddelen. Het onlangs verschenen Zakboek Verminderde nierfunctie kan voor huisartsen een handig hulpmiddel zijn als zij met dergelijke patiënten te maken krijgen. De nierfunctie in de vorm van de geschatte glomerulaire…

 • Advies water drinken: onvoldoende bewijs

  Spigt et al. concluderen dat het redelijk lijkt hoofdpijnpatiënten aan te bevelen extra water te drinken. Daarvoor is echter vrijwel geen bewijs. De conclusie is gebaseerd op de MSQOL-vragenlijst, een migrainespecifieke vragenlijst. De primaire uitkomst ‘uren met hoofdpijn’ liet geen verschil…

 • Ongecompliceerde appendicitis behandelen met antibiotica?

  Is behandeling van een appendicitis met antibiotica een goed en veilig alternatief voor chirurgische verwijdering van de blinde darm? Voor patiënten met een ongecompliceerde appendicitis blijkt dit inderdaad zo te zijn. Aanvullend onderzoek blijft echter belangrijk. Wanneer de huisarts een…

 • Kinderen met buikpijn op het spreekuur

  Vrijwel ieder kind heeft wel eens buikpijn. Meestal is het onschuldig en van korte duur, maar als de pijn langer aanhoudt of vaker optreedt, worden veel ouders ongerust. Ook dokters kunnen dan onzeker worden of ze niets over het hoofd zien. Ter gelegenheid van de publicatie van de NHG…

 • NHG-Standaard Dementie

  Na lezing van de nieuwe NHG-Standaard Dementie vraag ik me af waarom er niet wordt geadviseerd bij iedereen die zich presenteert met dementie het serumcalcium te prikken. Het is geen dure bepaling: volgens het Diagnostisch kompas van 2003 kostte het toen € 5,55 terwijl een Hb in 2003 € 11,08…

 • CRP en Hb voorspellen mortaliteit bij ouderen

  Bij anemie stijgt de incidentie en prevalentie met de leeftijd. Anemie bij ouderen kan grote gevolgen hebben en leiden tot afhankelijkheid, cardiovasculaire aandoeningen, dementie en zelfs de dood. Onderzoek laat zien dat patiënten met anemie zonder duidelijke oorzaak niet eerder sterven. …

 • Familielid met colorectaal carcinoom

  Het lijkt erop dat het hebben van een eerstegraads familielid met een colorectaal adenoom de kans op het zelf krijgen van een colorectaal carcinoom vergroot, maar dat is nog niet overtuigend aangetoond. In Nederland start in 2013 een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar dikke-darmkanker…

 • Hans van der Voort overleden

  Na een langdurig ziekbed overleed Hans van der Voort op 26 juli jl. De lezers kennen hem van de columns die hij schreef voor H&W, waarin hij op luchtige toon beschreef wat er zoal mis was met de gezondheidzorg. In deze aflevering drukken we zijn laatste column af. Oudere lezers herinneren hem…

 • Gepaste afstand…

  Je ziet steeds vaker tv-programma’s waarin ons op een leuke manier – volgens de makers dan – wordt getoond hoe de leden van een gezin tegenwoordig met elkaar omgaan. Ik ben van huis uit sociaal psycholoog en dus geïnteresseerd in het vergelijken van culturen. Wat zijn de verschillen? Welke…

Wetenschap

 • Accuraatheid en precisie van spirometers

  Spirometrie is een belangrijke test voor het diagnosticeren en monitoren van chronische luchtwegaandoeningen. Als ze nieuw zijn, meten spirometers die men in huisartsenpraktijken gebruikt de FEV1 en de FVC nauwkeurig genoeg. Onderhoud en kalibratie van…

 • Functionele buikpijn bij kinderen en psychische factoren

  Bij kinderen met buikpijn vinden huisartsen vaak geen onderliggende oorzaak. Functionele buikpijn heeft een grote impact op het welzijn en functioneren van het kind. Het schoolverzuim is hoog. Er is onvoldoende bewijs voor een causale relatie tussen psychische problemen van het kind en…

 • De honderdste NHG-Standaard: een mijlpaal

  In 1989 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap de eerste NHG-Standaard. Dit was het begin van een langdurig en succesvol richtlijnprogramma. Sindsdien is er vrijwel elke maand een nieuwe standaard verschenen. Vanaf 1994 publiceerde het NHG ook regelmatig herzieningen van eerder…

 • Honderd NHG-Standaarden: mijlpaal, einddoel of tussenstation?

  Wie zich een gebeurtenis van 25 jaar geleden nog herinnert, moet onder de indruk zijn geweest van die gebeurtenis of de gedachte aan dat moment keert vaak terug, waardoor het geheugen telkens een beetje wordt ‘opgeladen’. Vrijwel iedereen ‘van voor 1955’ weet wat hij deed/waar hij was toen hij…

Praktijk

 • De onderzoeksopzet

  Elke huisarts wordt wel eens geconfronteerd met een vraag naar aanleiding van een patiëntencontact waarop hij het antwoord niet weet. Evidence based medicine leert ons dat je dan op zoek moet naar zo sterk mogelijk actueel bewijs. Als je in Pubmed naar onderzoek gaat zoeken, welk type…

 • CRP-sneltest in de dagelijkse praktijk

  Bekend is dat de C-reactiefproteïne-(snel)test tot een reductie van onnodige antibiotica en tot een betere selectie van de juiste patiënt met een antibioticum kan leiden. Nu steeds meer partijen de CRP-sneltest aanbieden aan de huisarts is het des te belangrijker een goed kwaliteitssysteem…

 • Wekker in het hoofd

  Een enkele keer verslaap ik me. Raar is dat ik dan één minuut voor het spreekuur begint, wakker schrik. Gelukkig woon ik dicht bij de praktijk. Tien minuten later zit ik achter mijn bureau, gepoetst en geschoren. Ik heb de wekker dan niet gehoord, denk ik. Maar misschien is dat niet waar…

 • Fluor vaginalis

  De incidentie van fluor vaginalis in de huisartsenpraktijk is 4-5 per 100 vrouwen per jaar. Zij zijn hierover vaak ongerust (angst voor soa, kanker of beschadiging door veel vrijen). Beschuldigingen van de partner kunnen tot relatieproblemen leiden; het is belangrijk dit tijdens het consult…

 • Snijwond

  Huisartsen zien regelmatig patiënten met oppervlakkige snijwonden door een klein trauma, opgelopen tijdens huis-, tuin- en keukenklusjes of op het werk. Snijwonden kunnen worden gesloten door transcutane of intracutane hechtingen en door wondlijm of hechtpleisters. Bij de keuze voor een…

 • Streptokokken uit groep B bij zwangeren

  GBS-sepsis bij de neonaat is een ernstig ziektebeeld waar in Nederland jaarlijks kinderen aan overlijden of ernstige neurologische schade aan overhouden. GBS in een kweek van de urine van een zwangere betekent ernstige kolonisatie. Dit geeft een indicatie voor antibiotica profylaxe tijdens…

 • Kat

  Angst is vaak een onlogisch idee dat ongemerkt als kauwgom vastgeplakt zit aan gebeurtenissen. Je hoort bijvoorbeeld gestommel beneden, midden in de nacht. Wie bang is voor inbrekers, denkt dan direct aan inbrekers. Een ander denkt bij gestommel ’s nachts: die stomme kat stoot vast weer iets om,…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen

  Buikpijn wordt onderscheiden naar duur in acute buikpijn (< 1 week), niet-acute buikpijn (≤ 1 week) en chronische of recidiverende buikpijn (> 2 maanden) en naar oorzaak in buikpijn berustend op een somatische oorzaak en functionele buikpijn. Buikpijn zonder aanwijzingen voor een…