Nieuws

Achtergronden diabetes type 2

Gepubliceerd
1 februari 2016
Doelgroep Professionals in de diabeteszorg, zoals praktijkondersteuners en huisartsen.
Inhoud Het is een zeer fraai - in hard cover - uitgegeven boek met aansprekende kleurenfoto’s en zeer duidelijke en informatieve illustraties in de vorm van tabellen, grafieken en flowcharts. Het boek bestaat uit elf hoofdstukken die weer zijn opgedeeld in overzichtelijke paragrafen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal literatuurverwijzingen. De duidelijke structuur van het boek maakt het tot een zeer handzaam naslagwerk. Het taalgebruik is eenvoudig, waardoor het zeer toegankelijk is. Niet alleen voor artsen, maar ook voor andere professionals in de diabeteszorg.
Praktijkondersteuners en huisartsen werken met regionale protocollen vanuit de zorggroep en maken daarnaast vaak gebruik van het boek Protocollaire diabeteszorg en de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Dit boek biedt - zeer uitgebreid en compleet - aanvullende informatie op deze protocollen; achtergrondinformatie die noodzakelijk is om adequate en persoonlijke diabeteszorg op maat te leveren aan de individuele patiënt met diabetes type 2.
Het eerste hoofdstuk bespreekt onder andere de (patho)- fysiologie, epidemiologie en erfelijkheid van diabetes. Aansluitend komen diagnostiek, screening en het niet-medicamenteuze beleid aan de orde. Bij de medicamenteuze therapie wordt onderscheid gemaakt tussen de behandeling van hyperglykemie, dyslipidemie en hypertensie. Deze bespreking maakt het mogelijk om goed onderbouwd een behandelkeuze te kunnen maken; keuzes die steeds naadloos aansluiten bij de NHG-Standaarden Diabetes mellitus type 2 en Cardiovasculair risicomanagement. Vervolgens bespreken de auteurs niet alleen de ontstaanswijze van acute en chronische complicaties, maar reiken zij ook handvatten aan om adequaat te handelen als deze complicaties zich voordoen. Daarnaast komen bijzondere omstandigheden als sporten, reizen, beroep en intercurrente ziektes aan bod. Een afsluitend hoofdstuk over het leven met diabetes maakt de achtergronden compleet.
Oordeel Dit boek geeft een zeer compleet overzicht van de achtergronden van diabetes en biedt duidelijke handvatten voor de dagelijkse diabeteszorg. Het boek is zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor alle zorgprofessionals. Dit boek zou in iedere huisartsenpraktijk aanwezig moeten zijn.
Bertien Hart

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen