Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 2

Jaargang
59

Nieuws

 • Een beslisboom voor kinderen met infecties

  Het tijdig herkennen van ernstige infecties bij kinderen in de huisartsenpraktijk is lastig, mede doordat minder dan 1% van de kinderen die we zien een ernstige infectie heeft. Wanneer we deze missen, zijn de gevolgen echter groot. Dit maakt adequate herkenning en verwijzing…

 • Insulten couperen via neus of anus?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling De eerste keuze bij behandeling van een insult of…

 • Waarom het is zoals het is

  De Duitse bezetters hebben in 1941 de verplichte ziekenfondsverzekering in Nederland ingevoerd. Wist u dat we daaraan basiselementen van onze huisartsgeneeskunde te danken hebben? De verordening heeft geleid tot het abonnementstarief, de verplichte inschrijving op naam en het systeem waarin…

 • Duur diagnostisch traject kanker

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Effectieve behandelopties rosacea

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. …

 • Defensief handelen loont

  Defensieve geneeskunde is gedefinieerd als medische zorg die niet geleverd wordt om de diagnostiek of behandeling te verbeteren maar om de kans op een klacht of schadevergoeding te minimaliseren. Veel Amerikaanse artsen geven aan regelmatig defensief te…

 • Suïcidepreventie

  Sinds 2007 is het aantal suïcides in Nederland flink toegenomen, vooral onder mannen tussen de 40 en 60 jaar. Om suïcidepreventie in Nederland te verbeteren is in 2011 de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag verschenen. Huisartsen hebben hierin een belangrijke taak en waren…

 • Beslisregel voor pijn op de borst

  Pijn op de borst wordt in de minderheid van de gevallen veroorzaakt door coronair vaatlijden. Voor een huisarts kan de beslissing om wel of niet door te verwijzen lastig zijn. Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat een beslisregel de huisarts beter in staat stelt…

 • Overwerk kan dodelijk zijn

  Werknemers die veel overuren maken hebben een hogere kans op een beroerte dan werkers met een normale 35- tot 40-urige werkweek. Het risico op een hartinfarct is ook verhoogd, maar niet zo uitgesproken als voor het CVA. Kivimäki et al…

 • Strengere eisen voor nieuwe antidiabetica gewenst

  Er zitten veel nieuwe antidiabetica in de pijplijn en uit onvrede met de huidige beoordelingsprocedures komt de BMJ met voorstellen voor meer gedegen procedures. Bloedglucoseverlaging is doorgaans het ijkpunt voor autoriteiten die besluiten over de toelating…

 • Achtergronden diabetes type 2

  Doelgroep Professionals in de diabeteszorg, zoals praktijkondersteuners en huisartsen. Inhoud Het is een zeer fraai - in hard cover - uitgegeven boek met aansprekende kleurenfoto’s en zeer duidelijke en informatieve illustraties in de vorm van tabellen, grafieken en flowcharts. Het…

 • Kans op een kind met erfelijke ziekte

  Ook wanneer er geen ziekte in de familie voorkomt, kan er toch een verhoogde kans zijn op het krijgen van een kind met een erfelijke aandoening. Mensen kunnen − zonder het te weten − drager zijn van een aanleg die bij hun kinderen een erfelijke ziekte kan…

 • Hoestende volwassenen: hoe vaak is het kinkhoest?

  Europees onderzoek onder ruim 3000 volwassen die met acute hoest de huisarts bezochten liet zien dat ongeveer 3% een kinkhoestinfectie had. Hoewel er factoren werden gevonden die samenhingen met de kans op een kinkhoestinfectie en het beloop ervan, zijn deze…

 • Rodegistrijst als cholesterolverlager

  De HMG-CoA-reductaseremmers, beter bekend als statines, verlagen het serumcholesterol en verminderen hart- en vaatziekten en ook de sterfte daaraan. Dat zijn de feiten. Helaas gaan deze middelen soms gepaard met bijwerkingen, zoals spierpijn, moeheid en verhoging van de…

Wetenschap

 • Insulinegerelateerde gewichtstoename bij DM2

  De gewichtstoename die bij personen met DM2 met insulinebehandeling samenhangt, is een klinisch relevant probleem. Determinanten van deze gewichtstoename zijn de startdosering van insuline, de mate van…

 • Statinetherapie bij 80-plussers: starten of staken?

  Patiënten ouder dan 80 jaar vormen een groeiende groep; ze hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarvoor ze vaak een statine gebruiken. Bedenk bij het voorschrijven van een statine aan een 80-plusser…

 • De spoedposten en de SEH, werkt het samen?

  Huisartsen op spoedposten hebben invloed op SEH-patiëntkenmerken en -stromen, Ondanks de afname van het aantal SEH-patiënten na de implementatie van een spoedpost, zijn er wel meer SEH-opnames en meer patiënten…

Praktijk

 • Ondertussen in TPO 1

  In dit eerste nummer van 2016 besteden we aandacht aan aanpassing van leefstijl wanneer mensen de diagnose diabetes type 2 krijgen en welke gedragsverandering daarvoor nodig is. Verder: wat zijn de succesfactoren als het gaat om multidisciplinaire samenwerking…

 • Kennistoets: antwoorden

  1 b Koning AS. Statinetherapie bij 80-plussers: starten of staken? Huisarts Wet 2016;59(2):50-3. 2 a Koning AS. Statinetherapie bij 80-plussers: starten of staken? Huisarts Wet 2016;59(2):50-3. 3 c Koning AS…

 • In gesprek met een suïcidale patiënt

  Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij suïcidepreventie. Huisartsen zouden vaker op eigen initiatief het gesprek over suïcide moeten beginnen. …

 • Onverwachte gevolgen van endometriumablatie

  Het is van belang dat huisartsen vóór verwijzing voorlichting geven over (contra-)indicaties en het effect van een endometriumablatie. Dit geldt in het geval van zwangerschapswensen en bij anticonceptiegebruik. …

 • Emancipatie van de huisdokter

  Dit is deel 1 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé (voorzitter), R.S…

 • Gebitsprothesen bij dementerenden

  Een demente patiënte van 95 jaar, die nog alleen thuis woont, is haar ondergebit kwijt. Zij vertelt dat het stukgevallen is en dat ze het weggegooid heeft. De tandarts is bereid een volledig gebit aan te meten, hoewel haar onderkaak weinig houvast biedt. Er is geen garantie…

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets zit in een nieuw jasje. Met ingang van dit nummer gaat de kennistoets niet meer over drie verschillende artikelen, maar over één artikel in H&W. Het artikel van de maand is: Koning AS, Statinetherapie bij 80-plussers: starten of staken? Huisarts Wet 2016;59(2):50-3. …

Richtlijn

 • NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten

  Belangrijkste wijzigingen De standaard is een samenvoeging van de standaarden Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen (M67) en Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten (M65), omdat sommige aandoeningen (zoals het patellofemorale…