Nieuws

Actieve rol huisarts bij rokende jeugd zinvol

Gepubliceerd
1 juni 2017
Mensen die op kinderleeftijd beginnen met roken, kunnen daar als volwassene moeilijker mee stoppen. Actieve betrokkenheid van de huisarts bij rookpreventie en -behandeling op jonge leeftijd kan helpen.
Roken brengt grote gezondheidsrisico’s en zorgkosten met zich mee. Van alle volwassen rokers is bijna 90% hier voor zijn achttiende jaar mee begonnen. Achttien procent van de jongeren in Canada heeft ooit sigaretten geprobeerd. Daarom analyseerden Canadese onderzoekers de rol van de huisarts bij roken onder 5- tot 18-jarigen. Als roken op deze leeftijd aangepakt wordt, kunnen ernstige gevolgen wellicht voorkomen worden.
In een review bekeken ze zeven gerandomiseerde onderzoeken over preventieve interventies. Deze onderzoeken verschilden sterk in type interventie, doelgroep en behandelingsduur. Kort na de interventie was de kans dat een kind met roken begon 18% lager dan in de controlegroep.
In drie andere gerandomiseerde onderzoeken bekeken ze de behandeling van rokende jeugd. De kans dat een kind na de interventie stopte met roken was 34% hoger dan in de controlegroep.
Er was een groot risico op bias in alle drie de onderzoeken en de betrouwbaarheidsintervallen waren erg breed. De kwaliteit van het bewijs in deze review is daarom laag. De resultaten suggereren dat interventies door huisartsen mogelijk zinvol zijn. De auteurs adviseren de huisarts om jongeren kort informatie en advies te geven over preventie en behandeling van roken. Ondanks de beperkingen van de onderzoeken is het goed dat de Nederlandse huisarts aandacht besteedt aan roken bij jongeren. Elke niet meer rokende jongere is er een!

Literatuur

  • 1.Canadian Task Force on Preventive Health Care. Recommendations on behavioural interventions for the prevention and treatment of cigarette smoking among school-aged children and youth. CMAJ 2017;189:E310-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen