Wetenschap

Acute geneeskunde in de huisartspraktijk

Gepubliceerd
10 november 2000

Samenvatting

Inleiding: Het klinische domein van de huisartsgeneeskunde is over het algemeen goed afgebakend, maar ten aanzien van de acute geneeskunde bestaan veel onduidelijkheden.
Methode: Nagegaan is wat in Nederland is geschreven over dit onderwerp in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn enkele protocollen onderzocht op afspraken over de rol van de verschillende partijen die bij de acute geneeskunde zijn betrokken.
Resultaten Afspraken over de domeinafbakening van de verschillende partijen zijn niet te vinden, en van onderlinge afstemming blijkt geen sprake.
Conclusie Het wordt tijd dat duidelijk wordt of de huisarts nog een rol wil en kan spelen bij de acute geneeskunde, en zo ja, op welke manier dat dan zou moeten gebeuren.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen