NHG Forum

Afstemming academische huisartsafdelingen en NHG over wetenschap

Gepubliceerd
7 maart 2023
In Nederland zijn 7 afdelingen huisartsgeneeskunde verbonden aan een UMC. Een belangrijke taak van deze academische afdelingen is wetenschappelijk onderzoek doen ter onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen. Ze doen dit naast hun betrokkenheid bij de opleidingen huisartsgeneeskunde. Een nauwe samenwerking met onze wetenschappelijke vereniging het NHG lijkt dan bijna een open deur.
0 reacties
Patrick Bindels
Patrick Bindels
© John Klijne

Met het huidige NHG-bestuur zijn we een nieuwe weg ingeslagen om tot een betere afstemming te komen op wetenschappelijk gebied. In de afgelopen anderhalf jaar optimaliseerden we de samenwerking tussen het NHG en de 7 afdelingen huisartsgeneeskunde. Sindsdien vinden we elkaar beter, zijn we beter op de hoogte van elkaars expertise en hebben we onze gezamenlijke belangen duidelijker geformuleerd en afgestemd. Het NHG krijgt bijvoorbeeld regelmatig vragen die te maken hebben met de interpretatie van wetenschappelijk onderzoek, waarover ook kennis in huis is bij de academische afdelingen. Wat is er dan mooier om elkaars expertise optimaal te gebruiken, in de vorm van een nauwe afstemming tussen het NHG en de academische afdelingen huisartsgeneeskunde?

Ruim een jaar geleden hebben we de Commissie wetenschappelijke afstemming in het leven geroepen. Daarin overleggen het NHG en een vertegenwoordiging van de afdelingshoofden huisartsgeneeskunde met elkaar. Sindsdien zijn we beter op de hoogte van wat er in het veld speelt en zijn de belangen breder vertegenwoordigd. Samen bezoeken we onder andere de ministeries van VWS en OCW, om het belang van wetenschappelijk onderzoek ook daar onder de aandacht te brengen. Het is ons gelukt om een aantal aandachtspunten beter op de agenda te krijgen, zoals langdurige financiering van wetenschappelijk onderzoek en de daarvoor benodigde infrastructuur. Een gunstige ontwikkeling.

Ik hoop dat dit doorwerkt naar de toekomst. Het zou geweldig zijn als er een langdurig programma komt waarin huisartsgeneeskundig wetenschappelijk relevant onderzoek gefinancierd kan worden, bijvoorbeeld in een 10-jarig fonds, zodat we op een optimale en gedegen manier wetenschappelijk onderzoek kunnen doen.

Wil je de toekomst van de huisartsenzorg borgen en het hoofd kunnen bieden aan alle uitdagingen die ons te wachten staan in de zorg, dan zou subsidie voor wetenschappelijk onderzoek inclusief een goede onderzoeksinfrastructuur binnen de academische werkplaatsen huisarts­geneeskunde een noodzakelijkheid moeten zijn.

Lees ook 

Geachte minister Kuipers. Borneman WM, Bindels JE. Huisarts Wet 2022;65(7):79-80.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen