Nieuws

Alarmsignalen van beperkte waarde bij lagerugpijn

Gepubliceerd
1 december 2014

Lagerugpijn is in het algemeen een onschuldige, zelflimiterende aandoening, maar soms is het een uiting van een ernstig, onderliggend, lijden zoals een wervelfractuur of een metastase. Patiënten met alarmsignalen worden daarom vaak verwezen voor verder onderzoek. Een recente review laat echter zien dat de voorspellende waarde van de meeste alarmsignalen sterk wordt overschat.

Downie et al. onderzochten de literatuur naar onderzoeken over de voorspellende waarde van 26 alarmsignalen voor wervelfracturen en 27 voor maligniteiten. Uiteindelijk vonden ze 14 onderzoeken die aan alle inclusiecriteria voldeden. De kans om een wervelfractuur te hebben bij een patiënt die de huisarts bezoekt  met aspecifieke lagerugklachten, schatten zij op 1%. De kans van deze patiënten op een wervelmetastase is ongeveer 0,5%. De meeste traditionele alarmsymptomen die in verschillende internationale richtlijnen aangehouden worden, scoorden niet veel beter dan het toeval. Echter, patiënten die langdurig corticosteroïden gebruikten, hadden ongeveer 30% kans op een fractuur. Bij vrouwen ouder dan 64 jaar was dat ongeveer 15%. Ten slotte was de kans op een wervelfractuur ook verhoogd tot maximaal 10% als er sprake was van een ernstig trauma in de anamnese. Als er sprake was van twee of drie van deze alarmsymptomen steeg het risico van 15% naar bijna 90%. De kans op een wervelmetastase als oorzaak van de rugklachten was alleen verhoogd bij patiënten die al bekend waren met een maligniteit en was gemiddeld 30%.

Aanvullend onderzoek bij patiënten met aspecifieke lagerugklachten op basis van alarmsymptomen kan dus aanzienlijk beperkt worden. Oudere mannen, onbegrepen vermagering of onvoldoende reactie op de behandeling  hebben onvoldoende voorspellende waarde voor een wervelfractuur of een metastase. Ook traditionele risicofactoren als de ernst van de pijn, uitstraling of lokalisaties van de pijn, acuut begin of neurologische uitval waren niet gecorreleerd met de aanwezigheid van een maligniteit. De noodzaak om aanvullend onderzoek bij deze patiënten te laten doen is dan ook vaak niet aanwezig. Zo kan de gezondheidszorg toch weer wat goedkoper.

Downie A, et al. Red  flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. BMJ 2013; 11:347:f7095. doi: 10.1136/bmj.f7095.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen