Nieuws

Alfablokkers bij LUTS-klachten: stoppen of doorgaan?

Gepubliceerd
14 juli 2020
Mannen met LUTS-klachten die alfablokkers gebruiken, kunnen daarmee na 3 tot 6 maanden stoppen als het resultaat bevredigend is. Dat is het advies van de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. Deze meta-analyse laat zien dat stoppen het overwegen zeker waard is, hoewel het kan leiden tot een geringe toename van klachten.
0 reacties

De auteurs includeerden 10 gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 1081 deelnemers. Daarin werden de mannen behandeld met een alfablokker gedurende ten minste 3 maanden en werden de effecten van het stoppen met de alfablokker onderzocht. De onderzoekers keken naar symptomen, uroflowmetrie, bijwerkingen en de kwaliteit van leven. In 6 onderzoeken (733 deelnemers) werden de verschillen in bijwerkingen bekeken tussen voortzetting en staken. In 6 onderzoeken (501 deelnemers) werd het effect nagegaan van het opnieuw starten van de medicatie na een stopperiode. Na stopzetting namen de symptoomscores toe en daalden de piekstroomsnelheden bij uroflowmetrie na 3 en 6 maanden, maar niet na 12 maanden. Van de patiënten bleek 0% tot 49% na het stoppen van alfablokkers weer te herstarten, de bijwerkingen bleven dezelfde. 

In feite ondersteunt deze meta-analyse de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. Wij huisartsen schrijven aan patiënten met LUTS-klachten regelmatig alfablokkers voor. Het advies is te beginnen met een periode van 6 weken en dan aan de hand van effecten en bijwerkingen te evalueren of de periode moet worden verlengd (tot maximaal 6 maanden). Bij onvoldoende resultaat kunt u na 6 weken besluiten op een ander (farmacotherapeutisch) beleid over te gaan. Bij goede effecten na 6 maanden kan een stoppoging worden gedaan. In overleg met de patiënt en afhankelijk van de effecten van stoppen moet daarna worden gekozen voor definitief stoppen of toch continueren. 

Literatuur

  • Van der Worp H, et al. Discontinuation of alpha-blocker therapy in men with lower urinary tract symptoms: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2019;9:e030405.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen