Nieuws

Symptomatische urolithiasis en alfablokkers

Vraagstelling Voor patiënten met heftige koliekpijn bij urolithiasis zijn er weinig andere opties dan symptoombestrijding. De NHG-Standaard Urinesteenlijden vermeldt dat de huisarts het off-labelgebruik van tamsulosine kan overwegen.1 Voor ons reden om dit vrijblijvende advies uit 2005 nader te bestuderen. Dragen alfablokkers in de behandeling van symtomatische urolithiasis bij aan versnelde passage en/of pijnreductie? Zoekstructuur Zoektermen in PubMed: Urolithiasis AND alpha blocker. Limits: Humans, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, English, Publication Date from 2005/08/01 to 2010/03/01. Literatuur voor 2005/08/01 is meegenomen in de besluitvorming van de huidige NHG-Standaard. Resultaten De zoekstrategie leverde 44 artikelen op: 14 reviews en 30 RCT’s. Geëxcludeerd werden RCT’s in combinatie met lithotripsie (vergruizen) (9), stents (3), corticosteroïden (1), tweedecyclusbehandeling (1), kinderen (1) en bijwerkingen (1). Dit resulteerde in 14 RCT’s die nog niet in de besluitvorming van de NHG-Standaard waren meegenomen. Recent verscheen een review waarin 9 van deze RCT’s zijn verwerkt.2 We hebben ons op deze review geconcentreerd en op de 5 RCT’s die niet in deze review werden meegenomen.234567 Bespreking Het systematische literatuuronderzoek beschrijft 29 RCT’s; slechts twee RCT’s waren placebogecontroleerd, slechts één dubbelblind.2 Van de vijf niet in de review opgenomen RCT’s waren er twee dubbelblind en drie placebogecontroleerd.347 De onderzoekspopulaties waren relatief klein (30 tot 50 patiënten in behandelingsgroep). Alle patiënten konden zonodig pijnmedicatie krijgen. De resultaten zijn samengevat in de tabel. De passageratio is bij de review en bij drie RCT’s significant hoger in de alfablokkergroep.2357 De tijd tot passage is bij twee RCT’s significant korter, het aantal benodigde pijnstillers is bij twee RCT’s significant lager bij alfablokkergebruik.37

Cats, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. A. Knuistingh Neven en dr. J.A.H. Eekhof, LUMC Leiden. Correspondentie: A.Knuistingh_Neven@lumc.nl

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen