Nieuws

Allergie

Gepubliceerd
10 september 2005

Dit boekje komt uit de serie Practicum huisartsgeneeskunde. Deze serie zullen de meesten van jullie wel kennen: een onderwerp wordt aan de hand van een aantal zeer herkenbare patiënten besproken. De boekjes hebben een bordeauxrode kaft, een handzaam formaat en een plezierige toon, zelfs in vakantietijd geen straf om te moeten doornemen. Het boekje Allergie past goed in de traditie van deze serie. De hoofdstukken 1,2 en 3 behandelen respectievelijk allergische rhinitis, allergische conjunctivitis en voedselallergie. Opvallend vind ik dat de auteurs in het hoofdstuk over voedselallergie vermelden dat er nieuwe inzichten zijn omtrent de sensitiviteit en specificiteit van allergietests. Daarom raden de auteurs ons aan om bij kleine kinderen met een vermoeden van voedselallergie een RAST of huidtest te laten doen. Deze aanbeveling doen ze zonder te vermelden welk onderzoek hiertoe aanleiding geeft. Mijns inziens willen wij huisartsen tegenwoordig iets meer evidence; persoonlijk mis ik een beschrijving van het onderzoek of op zijn minst een duidelijke verwijzing naar de publicatie. Hoofdstuk 4 en 5 behandelen de onderwerpen anafylaxie en allergie voor insecten. In mijn geval zeer actueel omdat wij van de week op de huisartsenpost geconfronteerd werden met een patiënt met een anafylactische reactie op een bijensteek. Hierbij bleek de informatie uit het boekje, hoewel niet nieuw, wel uitermate bruikbaar. In hoofdstuk 6 over immunotherapie geven de auteurs aan hoe de huisarts een rol kan spelen in de onderhoudsfase van immunotherapie. Hoofdstuk 7 over geneesmiddelallergie en hoofdstuk 8 over urticaria en angio-oedeem bevatten interessante informatie. Er staat beschreven hoe men ziek kan worden door geneesmiddelenovergevoeligheid, waarbij ze ook verwijzen naar de reactietypen volgens Gell en Coombs. Naar mijn idee is dit een aardig boekje voor tijdens een rustige dienst, maar wat te oppervlakkig voor de huidige huisarts, die evidence-based probeert te werken. Persoonlijk had ik gehoopt op meer nieuwe inzichten op het gebied van allergie, maar de achtergrondinformatie die de auteurs bij de casus leveren, is summier. Dit neemt overigens niet weg dat de gegeven adviezen in de praktijk goed toepasbaar zijn, reden dat dit boekje toch een plaatsje mag krijgen in de boekenkast van de praktiserende huisarts. Jacqueline van der Geest

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen