Nieuws

Anderhalvelijnszorg leidt tot verschillende verwijspatronen

Gepubliceerd
4 december 2019
Anderhalvelijnszorg wordt gezien als een belangrijke innovatie om de zorgefficiëntie te bevorderen. Onderzoek laat zien dat er wat betreft doorverwijzen naar de tweede lijn een grote variatie is tussen specialismen, en dat dit ook per individuele specialist en klacht sterk verschilt.
0 reacties

In het Maastrichtse Primary Care Plus-programma (PC+) is het voor patiënten met laagcomplexe zorg mogelijk om een specialist te bezoeken in een eerstelijnssetting met als doel ziekenhuisbezoek en daarmee kosten te verminderen. Om meer inzicht te krijgen in verwijspatronen verzamelden de onderzoekers data van 4536 patiënten die tussen november 2014 en maart 2016 werden verwezen naar de internist, neuroloog, dermatoloog, orthopeed, oogarts, reumatoloog, kno-arts of gynaecoloog in het PC+-programma.

Van alle patiënten in het programma werd 69% terugverwezen naar de huisarts en 31% naar de tweede lijn. Er waren echter grote verschillen in doorverwijzingen per specialisme (gynaecologie het minst (8,6%) en orthopedie het meest (43,8%)). Ook tussen specialisten en met name per diagnose waren er grote verschillen. Zo werd binnen de orthopedie 93,4% van de patiënten met meniscusletsel doorverwezen en slechts 11,1% van de patiënten met chronische bursitis van de heup. Het aantal verwijzingen per orthopeed varieerde tussen 19,2 en 65,2%.

Dit onderzoek laat zien dat er een grote variatie is in het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn vanuit een anderhalvelijnssetting, zowel per specialisme en per klacht als per individuele specialist. Implementatie van anderhalvelijnszorg lijkt dus niet voor alle specialismen en klachten de oplossing voor de toegenomen zorgvraag in de tweede lijn. Er moet worden onderzocht bij welke aandoeningen dit type zorg het meest gaat opleveren en welke specialisten dit het best kunnen uitvoeren.

Literatuur

  • Smeele P, et al. Substitution of hospital care with Primary Care Plus: differences in referral patterns according to specialty, specialist and diagnosis group. BMC Family Practice 2019;20;81.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen