Nieuws

Anderhalvelijnszorg leidt tot verschillende verwijspatronen

Datum
4 december 2019
Anderhalvelijnszorg wordt gezien als een belangrijke innovatie om de zorgefficiëntie te bevorderen. Onderzoek laat zien dat er wat betreft doorverwijzen naar de tweede lijn een grote variatie is tussen specialismen, en dat dit ook per individuele specialist en klacht sterk verschilt.