Nieuws

Antibiotica of patiënttevredenheid?

Gepubliceerd
4 mei 2016
Gezien de toename van resistente bacteriestammen is het belangrijk om antibiotica kritisch voor te schrijven. Huisartsen ervaren echter regelmatig dat patiënten een antibioticum verlangen, terwijl dit klinisch niet zinvol is. Is het voorschrijven van antibiotica gerelateerd aan een hogere patiënttevredenheid?
Britse onderzoekers voerden een retrospectief cross-sectioneel onderzoek uit met behulp van gegevens van de General Practice Patiënt Survey (GPPS) uit 2012 (982.999 ingevulde vragenlijsten), gegevens van The National Quality and Outcomes Framework Dataset for England 2011-2012 (8164 praktijken) en beschrijvende praktijkkenmerken. Ze includeerden 7800 praktijken. Met behulp van regressieanalyse werd gekeken naar de rol van antibioticavoorschriften als determinant van patiënttevredenheid, om te onderzoeken of patiënten ingeschreven bij praktijken die minder antibiotica voorschreven een lagere algehele patiënttevredenheid rapporteerden. Met multipele lineaire regressie werd gecorrigeerd voor praktijk-, structurele en demografische kenmerken.
In totaal werden er ruim 33,7 miljoen antibioticarecepten uitgeschreven aan 53,8 miljoen patiënten. Het voorschrijven van antibiotica bleek een significante determinant te zijn voor patiënttevredenheid. Ook bleek dat als praktijken minder antibiotica zouden voorschrijven, ze een geringe maar significante daling van de patiënttevredenheid konden verwachten. Een reductie van het aantal recepten met 25% ten opzichte van het landelijk gemiddelde geeft een verwachte daling van de patiënttevredenheid met 0,5-1%.
Een kritisch antibioticabeleid lijkt dus ten koste te gaan van de patiënttevredenheid, maar slechts in zeer geringe mate. Daarnaast spelen er tal van andere factoren een rol bij patiënttevredenheid. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze kleine afname in patiënttevredenheid gecompenseerd kan worden door bijvoorbeeld voldoende tijd voor uitleg, een symptomatische behandeling of CRP-meting.

Literatuur

  • 1.Ashworth M, et al. Antibiotic prescribing and patient-satisfaction in primary care in England: cross-sectional analysis of national patient survey data and prescribing data. Br J Gen Pract 2015 December 7. Doi: 10.3399/bjgp15X688105.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen