Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 5

Jaargang
59

Nieuws

 • De dood vanuit juridisch-medisch perspectief

  Doelgroep Het boek is geschreven voor forensisch artsen, officieren van justitie, politieagenten (forensische opsporing) en beleidsmakers. Voor u als huisarts is het van belang als u forensisch arts bent of bovenmatig geïnteresseerd in de forensische antropologie. Het is tevens bruikbaar als…

 • Denk aan het preconceptionele foliumzuuradvies

  Ongetwijfeld weet u dat neurale-buisdefecten (NBD) tot de meest voorkomende aangeboren afwijkingen behoren. Extra foliumzuur, van 4 voor tot 10 weken na de conceptie, helpt NBD te voorkomen, zo bevestigt een nieuwe Cochrane-review. Ook wordt duidelijk dat…

 • Apptip Battle of the Meds

  Battle of the meds is een app uit de categorie serious games . De app is gemaakt om laatstejaars studenten geneeskunde voor te bereiden op de, sinds vorig jaar verplichte, farmacologische eindtoets. Twee ondernemende co-assistenten (Quirina Thio en Jacqueline van Gorp) ontwikkelden de app…

 • Antibiotica of patiënttevredenheid?

  Gezien de toename van resistente bacteriestammen is het belangrijk om antibiotica kritisch voor te schrijven. Huisartsen ervaren echter regelmatig dat patiënten een antibioticum verlangen, terwijl dit klinisch niet zinvol is. Is het voorschrijven van…

 • ‘Beslissingsondersteuning kan een arts niet vervangen’

  Tijdens de NHG-Wetenschapsdag van 27 mei 2016 houden twee Amsterdamse hoogleraren een lezing over het thema van de dag: beslissingsondersteuning. Een van hen is Ameen Abu-Hanna, hoogleraar Medische informatiekunde aan het AMC-UvA. In een interview gaat hij in…

 • Beste tijd om slaapmedicatie in te nemen

  Patiënten die slaapmedicatie gebruiken zijn soms ontevreden over de effecten hiervan. Rekening houden met het eigen 24-uurs ritme en het tijdstip van inname kan dit veranderen. Nieuw onderzoek laat zien dat patiënten die hun slaapmedicatie later op de avond…

 • ‘Kies in een restaurant nooit de goedkoopste fles wijn’

  Tijdens de NHG-Wetenschapsdag van 27 mei houden twee Amsterdamse hoogleraren een lezing over het thema van de dag: beslissingsondersteuning. Een van hen is Patrick Bossuyt, hoogleraar Klinische epidemiologie aan het AMC-UvA. In een interview vertelt hij over…

 • Te mooi om gezond te zijn

  Het gebruik van de zonnebank is een belangrijke oorzaak van huidkanker. Vooral jonge vrouwen lopen extra risico omdat ze op jonge leeftijd extra gevoelig zijn voor de ultraviolette straling. Tot nu toe was het onduidelijk hoe hoog het leeftijdsafhankelijke…

 • Een soa heb je niet alleen

  Herinfectie met chlamydia komt bij 10% van de geïnfecteerden binnen een jaar voor, waarvan een derde wordt veroorzaakt door onbehandelde partners. Effectieve partnerwaarschuwing en behandeling is cruciaal om herinfectie en verdere verspreiding te voorkomen. Bij symptomatische Chlamydia trachomatis …

 • Glasvochtretractie

  Eind vorig jaar verscheen de NHG-Standaard Visusklachten. Naast andere ziektebeelden werd de problematiek van de glasvochtretractie helder besproken, met name het beleid bij een patiënt met slechts mouches. Het artikel “Cataractoperatie en het risico op ablatio retinae” van Saris in het…

 • Orale prednison bij frozen shoulder

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Spontane genezing van frozen shoulder kan maanden tot jaren duren,…

 • Wachten op de deadline

  Er zijn mensen die wachten met tanken tot het tanksymbooltje oranje wordt, terwijl anderen gaan tanken als de tank driekwart leeg is. Reactief versus proactief. Ik ben bang dat ik het reactieve type representeer. Wachten op de deadline dus, maar dan gaat het ook gebeuren. De belasting regelen? Op 1…

 • Risicoprofilering bij hart- en vaatziekten

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft een aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van N.Rasenberg, Erasmus MC…

 • Weinig effect corticosteroïdinjecties bij knieartrose

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • Palliatieve zorg: de rol van de huisarts

  Palliatieve zorg wordt nog te veel gezien als zorg tijdens een verwacht levenseinde. De auteurs van een kwalitatief onderzoek betogen dat de fase van palliatieve zorg eerder moet beginnen. De resultaten van dit onderzoek helpen om de taken en de rol van de…

 • Saturatiemeting bij koolstofmonoxide- intoxicatie

  Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en de behandeling van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie. In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder…

 • Polyfarmacie bij ouderen

  Er is veel aandacht voor medicatiereviews bij oudere patiënten die meerdere medicamenten gebruiken, maar wat is de opbrengst? Door systematisch te zoeken worden in de dagelijkse huisartsenpraktijk bij ouderen die meer dan vijf medicamenten krijgen gemiddeld…

Wetenschap

 • Vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten

  Bij buitenlands onderzoek onder patiënten met kanker bleek tijdige palliatieve zorg de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden. Palliatieve zorg blijft grotendeels beperkt tot reactieve, terminale zorg…

 • Een bruikbare klinische beslisregel voor longembolie

  De diagnose longembolie is voor de huisarts lastig te stellen omdat de klachten vaak aspecifiek zijn. Dat leidt tot overdiagnostiek. Met behulp van de Wells-beslisregel en een point-of-care D-dimeerbepaling kan de…

Praktijk

 • Urinesteenlijden met negatieve hematurie

  Een 38-jarige man komt op het spreekuur van de huisarts vanwege hevige buikpijn sinds een dag. De patiënt beschrijft de buikpijn als intermitterende, hevige darmkrampen en wisselt periodes van bewegingsdrang af met periodes waarin een foetushouding het meeste comfort geeft…

 • Kennistoets: antwoorden

  1b Kouznetsova OI, Van der Zee HH, Van der Meijden WI. Een invaliderende ontstekingsziekte van de huid. Huisarts Wet 2016;59(5):212-6. 2c Kouznetsova OI, Van der Zee HH, Van der Meijden WI. Een invaliderende ontstekingsziekte van de huid. Huisarts Wet 2016;59…

 • Kennistoets: vragen

  Met ingang van het januarinummer van 2016 gaat de kennistoets niet meer over drie artikelen, maar over één artikel in H&W. Het artikel van de maand mei is: Kouznetsova OI, Van der Zee HH, Van der Meijden WI. Een invaliderende ontstekingsziekte van de huid. Huisarts Wet 2016;59(5):212-6. …

 • De ROC-curve

  Diagnostiek en prognostiek zijn kernactiviteiten van elke huisarts en er zijn steeds meer laboratoriumtests om hem hierbij te ondersteunen. Voor goede, doelmatige zorg moet de klinische waarde van deze tests wetenschappelijk zijn aangetoond. Zo kan een huisarts zich…

 • Ondertussen in TPO 2

  In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Vooral de combinatie van online zelfhulp en ondersteuning in een consult of zorgtraject lijkt veelbelovend. Verder is er aandacht voor behandeling van ouderen…

 • Hoog nuchter glucose

  Een 45-jarige man bezoekt het spreekuur vanwege dorst. Via een vingerprik met een draagbare glucosemeter vindt de praktijkassistente een nuchtere bloedglucose van 15,8 mmol/l. Mag je nu de diagnose diabetes mellitus type 2 (DM2) stellen? Moet je direct starten met orale…

 • Afwijkende spirometrie bij hartfalen

  Wanneer oudere (ex-)rokers kortademigheid bij inspanning aangeven, is het een logische stap om spirometrie te laten verrichten. Bij oudere rokers kan de kortademigheid echter, behalve door COPD, ook door een andere aandoening veroorzaakt worden, zoals hartfalen. Hoe moet je…

 • Een invaliderende ontstekingsziekte van de huid

  Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronische, recidiverende, invaliderende ontstekingsziekte van de huid, met een hoge ziektelast. HS is een aandoening van de haarfollikels waarbij immuundysregulatie…

 • Een nieuwe dokter, een nieuwe opleiding

  Dit is deel 4 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé (voorzitter), R.S.M…

 • Nut van antibioticaprofylaxe na hondenbeet

  Het betreft een 68-jarige vrouw zonder relevante voorgeschiedenis die de Spoedeisende Hulp bezocht in verband met hoge koorts en dyspneu zonder productieve hoest. Sinds een aantal dagen had zij klachten van spierpijn in de benen en schoudergordel. Op de dag van presentatie…