Nieuws

Antihypertensiva voortaan ’s avonds innemen?

Gepubliceerd
24 januari 2020
Antihypertensiva worden in de regel ’s morgens ingenomen, maar het is de vraag of dit wel het beste tijdstip is. Uit een recent onderzoek blijkt dat het verschuiven van het innametijdstip van de ochtend naar de avond een lagere nachtelijke bloeddruk geeft zonder dat de bloeddruk overdag stijgt. Dit resulteert in een opvallende afname van cardiovasculaire sterfte en events.
1 reactie

De onderzoekers selecteerden 19.084 patiënten uit de eerste lijn die ten minste één antihypertensivum gebruikten. De patiënten werden gerandomiseerd over twee groepen: de ochtendgroep nam de medicatie in na het ontwaken en de avondgroep deed dit voor het slapengaan. De onderzoekers volgden de geïncludeerde patiënten tussen 2008 en 2018, de mediane follow-up was 6,3 jaar. Er vond jaarlijks controle plaats door middel van 48-uursbloeddrukmeting, lab en urine.

De resultaten toonden een significant lagere nachtelijke bloeddruk (-3,3 mmHg systolisch; p < 0,001) en een vergelijkbare bloeddruk overdag in de avondgroep in vergelijking met de ochtendgroep. Het meest opvallende resultaat van het onderzoek was echter dat de cardiovasculaire sterfte meer dan de helft lager was in de avondgroep (HR 0,44; 95%-BI 0,34 tot 0,56). Ook het totaal aantal cardiovasculaire events nam met bijna de helft af (HR 0,58; 95%-BI 0,54 tot 0,62). De onderzoekers vonden geen significant verschil in bijwerkingen of nachtelijke hypotensie tussen beide groepen. Een verklaring voor de betere werking van antihypertensiva voor het slapen gaan is onder andere de hogere activiteit van het RAAS-systeem in de nacht.  Dit onderzoek laat zien dat de zeer eenvoudige verandering van het innametijdstip van antihypertensiva een forse daling van cardiovasculaire sterfte en events kan geven. Tot op heden geeft de NHG-Standaard CVRM geen adviezen over innametijdstip van antihypertensiva. Het Farmacotherapeutisch Kompas adviseert inname ’s morgens, maar geeft daarbij helaas geen referentie. Goed om in de praktijk de switch van ochtend naar avond als optie te overwegen bij een niet goed gereguleerde hypertensie.Tijd voor artsen en apothekers om deze resultaten tegen het licht te houden en hierin een gezamenlijke keuze te maken.

Literatuur

  • Hermida RC, et al. Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy trial. Eur Heart J 2019 Oct 22. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz754 [Epub ahead of print].

Reacties (1)

Hugo van der Zwan 12 februari 2020

In een commentaar (19 november 2019-Rahul B. Ganatra) van dit artikel wordt erop gewezen dat in het artikel alleen een relatieve risico reductie wordt vermeld, en gegevens voor een exacte berekening van de absolute risico reductie of het number needed tot treat ontbreken. Indirecte berekening geeft waarden van 7% (ARR) en 14,3 (NNT) voor de periode van 10 jaar. Deze getallen lijken mij de te behalen winst, door het 's avonds in plaats van 's ochtends innemen van bloeddruk medicatie, beter in perspectief te plaatsen.

Verder lezen