Nieuws

Antihypertensiva voortaan ’s avonds innemen?

Date
24 januari 2020
Antihypertensiva worden in de regel ’s morgens ingenomen, maar het is de vraag of dit wel het beste tijdstip is. Uit een recent onderzoek blijkt dat het verschuiven van het innametijdstip van de ochtend naar de avond een lagere nachtelijke bloeddruk geeft zonder dat de bloeddruk overdag stijgt. Dit resulteert in een opvallende afname van cardiovasculaire sterfte en events.