Nieuws

Antistolling bij atriumfibrilleren kan scherper

Gepubliceerd
30 juni 2022
Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van antistolling bij atriumfibrilleren (AF). Utrechtse huisartsonderzoekers keken daarom naar trends in de prevalentie en de behandeling van AF in de periode 2008-2017. De diagnose AF verdrievoudigde in 10 jaar tijd. Zij constateerden ook dat 25% van de AF-patiënten geen adequate profylactische antistolling krijgt.
0 reacties

In de database van huisartsen verbonden aan het Julius General Practitioners Network te Utrecht (JGPN) bekeken onderzoekers trends in de prevalentie van AF. Ze bekeken ook het percentage patiënten dat een bloedplaatjesremmer kreeg, vitamine K-antagonist (VKA), DOAC of geen antistollingsbehandeling. Ook keken zij of er een associatie was tussen patiëntkenmerken en type behandeling. 

Zij includeerden 7459 eerstelijnspatiënten uit de periode 2008-2017.  

Stijgers en dalers 

De prevalentie van AF verdrievoudigde in deze periode van 0,4% naar 1,4%. Het percentage VKA-gebruikers daalde van 47% naar 41%, terwijl het DOAC-gebruik steeg van 0% naar 20%.  

Bij patiënten met nieuw ontstane AF waren de volgende patiëntkenmerken onafhankelijk geassocieerd met een VKA-voorschrift (boven een NOAC): hogere leeftijd, hartfalen, diabetes, hart- en vaatziekten en dementie.  

In 2017 bleek dat 25% van de AF-patiënten met een CHA2DS2-VASc-score  2 geen adequate antistolling kreeg: 8% kreeg alleen een plaatjesremmer en 17% kreeg geen medicatie. 

Goede zorg 

De VKA’s lijken vooral gebruikt te worden bij kwetsbaren en ouderen. Opvallend – en zorgelijk – is verder dat 1 van de 4 patiënten in 2017 geen (adequate) antistolling kreeg, terwijl hier wel een indicatie voor was.  

Het is goed dat we AF-patiënten opsporen en in beeld hebben, maar dan moeten we ze ook goed behandelen!   

Literatuur

  • Joosten LPT, et al. Atrial fibrillation: trends in prevalence and antithrombotic prescriptions in the community. Neth Heart J 2022 Mar 1. DOI: 10.1007/s12471-022-01667-x [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen