Nieuws

Antwoord

Gepubliceerd
10 augustus 2011

De voortgaande discussie over het nut van griepvaccinatie bij ouderen waarderen wij zeer. Natuurlijk denkt de Gezondheidsraad na over adviezen, hij oordeelt echter ook expliciet. Zoals op pagina 41 van het rapport onder het kopje Oordeel over vaccinatie: ‘De effectiviteit van griepvaccinatie bij gezonde 50-65-jarigen is tot op heden niet afzonderlijk in goede klinische studies onderzocht. Bij de gehele groep gezonde volwassenen jonger dan 65 jaar (onder wie dus ook 50- tot 65-jarigen) is de effectiviteit voor het krijgen van griep aangetoond.’1 De door ons besproken Cochrane-review concludeert echter over gezonde volwassenen iets heel anders namelijk: ‘Inactivated influenza vaccines decrease the risk of symptoms of influenza and time of work, but their effects are minimal, especially if the vaccines and the circulating viruses are mismatched. There is no evidence that they affect complications or transmission’.2 Dat geldt ook voor de in het advies aangehaalde Cochrane-review: ‘Influenza vaccines are effective in reducing serologically confirmed cases of influenza. However, they are not as effective in reducing cases of clinical influenza and number of working days lost. Universal immunisation of healthy adults is not supported by the results of this review’.3 Vervolgens komt in het rapport de in opdracht van de Gezondheidsraad bij het Julius Centrum uitgevoerde onderzoek naar sterfte en ziektelast door griep naar voren met als oordeel van de Gezondheidsraad dat ‘onder gezonde 50- tot 65-jarigen griepperiodes samengaan met een overmaat aan huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en sterfte’. Uitkomst van dit alles: de effectiviteit is aangetoond en alleen de kosteneffectiviteitanalyse voorkomt vaccinatie van 50-60-jarigen. Wij zijn op basis van de huidige evidence niet overtuigd van de door de Gezondheidsraad geponeerde effectiviteit van influenzavaccinatie bij deze groep. Gezien de twijfels sluiten wij ons aan bij wat de review van Jefferson2 zegt over verder onderzoek: ‘The major differences in effect size between outcomes highlight the need for careful consideration of the best study designs to assess the effects of public health measures such as vaccines. Large studies encompassing several influenza seasons are required to allow the assessment of the effect of vaccines on seemingly rare outcomes such as complications and death’. Herman Bueving, Hans van der Wouden

Literatuur

  • 1.Gezondheidsraad. Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr. 2007/09.
  • 2.Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2010: Issue 7. Art. No: CD001269.
  • 3.Demicheli V, Rivetti D, Deeks JJJefferson TOVaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2004: Issue 3. Art. No: CD001269.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen