Nieuws

Antwoord

Gepubliceerd
10 augustus 2011

Ik vind het bewonderenswaardig dat collega Knottnerus op deze wijze blijft opkomen voor zijn mening. Dat toont aan hoezeer (ongevraagde) interventies door huisartsen de gemoederen bezighouden. Over de mate van bewijs die nodig is om preventiebeleid op te baseren kan men van mening verschillen. Dat we hiermee voorzichtig moeten omgaan blijkt bijvoorbeeld ook uit de gang van zaken rondom de HPV-vaccinatie van jonge meisjes. Ik ben ervan overtuigd dat Knottnerus daarover net zo bezorgd is als ikzelf. Het laatste woord is hierover vast nog niet gezegd, maar wat mij betreft hebben we nu beiden onze mening voldoende naar voren gebracht. Henk van Weert

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen