Nieuws

Appendectomie bij kinderen is niet altijd nodig

Gepubliceerd
20 mei 2021
Appendectomie bij kinderen levert in zo’n 25% van de gevallen complicaties op. Een operatie is echter niet altijd nodig. Bij een ongecompliceerde appendicitis bij kinderen voldoet behandeling met antibiotica veelal ook. Dat blijkt uit een recent proefschrift.
0 reacties

De onderzoeker bekeek de data van 278 kinderen met appendicitis die tussen 2012 en 2015 in 3 Nederlandse ziekenhuizen werden behandeld. Hij selecteerde 49 kinderen (7-17 jaar) met ongecompliceerde appendicitis. Hij sloot 229 kinderen uit vanwege gecompliceerde appendicitis (n = 18), een echografisch niet-zichtbare appendix (n = 33) en geen bereidheid om aan het onderzoek deel te nemen (n = 58). Uiteindelijk waren er van 45 kinderen voldoende data beschikbaar voor analyse. Deze kinderen werden behandeld met intraveneus amoxicilline/clavulaanzuur en gentamicine (48-72 uur), gevolgd door 5 dagen oraal amoxicilline/clavulaanzuur na ontslag. Drie kinderen ondergingen tijdens opname alsnog appendectomie vanwege klinische verslechtering (n = 2) of fecolietvorming op echo (n = 1). Er werden 42 kinderen ontslagen zonder appendectomie.

Na 2 dagen nam de pijn bij palpatie af bij 31 van de 42 kinderen. De gemiddelde pijnscore (0-10) nam af van 5 (95%-BI 4 tot 7) bij opname tot 2 (95%-BI 0 tot 3) de volgende dag en daalde verder tot gemiddeld 1 (95%-BI 0 tot 2) op dag 2. Misselijkheid en overgeven namen af van 67% (95%-BI 52 tot 79) en 45% (95%-BI 31 tot 60) bij opname tot 2% (95%-BI 0 tot 12) en 0% (95%-BI 0 tot 8) na 2 dagen.

In een vervolgonderzoek werden 47 kinderen na een mediane tijd van 5,4 jaar telefonisch geïnterviewd. Van deze kinderen had 70% (n = 33; 95%-BI 56 tot 81) nog steeds geen appendectomie ondergaan. Van de 14 kinderen die wel appendectomie ondergingen, reageerden er 4 onvoldoende op de behandeling met antibiotica in de eerste 7 dagen. Tien kinderen ondergingen ‘verlate appendectomie’. Van deze kinderen liet histopathologie in 7 gevallen een ongecompliceerde appendicitis zien, 2 een niet-ontstoken appendix en 1 een chronische appendicitis met fibrose. Geen van de kinderen met verlate appendectomie ontwikkelde een gecompliceerde appendicitis.

De onderzoeker concludeert dat antibiotische behandeling van ongecompliceerde appendicitis bij kinderen veilig is. Daarmee kan bij deze groep bij zo’n 70% een appendectomie worden vermeden.

Literatuur

  • Knaapen M. The treatment of simple appendicitis in children. Advancing research to optimise treatment. Amsterdam: UvA, 2021 [proefschrift].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen