Nieuws

Apps en therapietrouw bij bloeddrukmedicatie

Gepubliceerd
29 mei 2018
Dossier
Niet goed ingestelde hypertensie wordt in 50% van de gevallen veroorzaakt door slechte therapietrouw. Het lijkt een aardig idee de bloeddruk te verbeteren met behulp van een app op de smartphone, maar een recent gerandomiseerd onderzoek laat zien dat dit niet effectief is.
0 reacties

De onderzoekers worven de deelnemers online. Zij screenden 5577 patiënten, van wie er uiteindelijk 412 aan het onderzoek meededen. Bij deze patiënten was er sprake van onvoldoende gereguleerde hypertensie onder 1 tot 3 antihypertensiva. Het onderzoek werd gesponsord door de appontwikkelaar (Medisafe). De deelnemers (gemiddeld 52 jaar en 60% vrouw) werden ingedeeld (1:1) in de interventie- of controlegroep. De interventiegroep gebruikte de Medisafe-app 12 weken. De app stuurde herinneringen, gaf overzichten van therapietrouw en bood de optie van ‘peer support’. De deelnemers in de controlegroep kregen geen extra hulpmiddelen aangereikt. Bij aanvang van het onderzoek was de systolische bloeddruk in beide groepen gelijk (151,4 ± 9,0 versus 151,3 ± 9,4). Na 12 weken was de systolische bloeddruk gedaald met 10,6 ± 16,0 mmHg in de interventiegroep en 10,1 ± 15,4 mmHg in de controlegroep (p = 0,78). De zelfgerapporteerde therapietrouw (Morisky-schaal van 0 tot 8) verbeterde 0,4 (SD 1,5) in de interventiegroep en bleef onveranderd in controlegroep (p = 0,01). Dit was klinisch niet relevant.

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van effect op de bloeddruk is dat zelfmonitoring in beide groepen voorkwam (iedere deelnemer moest 9 tot 10 keer de bloeddruk meten en doorgeven) en dat de therapietrouw slechts minimaal verbeterde. Volgens de onderzoekers is een beperking een mogelijke selectiebias door online werving.

De rol van eHealth wordt steeds meer benadrukt. Apps die zijn gericht op zelfzorg en medicatie-inname schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. In kleinere onderzoeken lijken deze apps succes te hebben in het bevorderen van de therapietrouw bij hypertensie. Dit onderzoek suggereert echter dat de toegevoegde klinische waarde van een app voor mensen met slecht reguleerde hypertensie marginaal is.

Het volledige onderzoek leest u hier.

Literatuur

  • Morawski K, et al. Association of a smartphone application with medication adherence and blood pressure control. JAMA Intern Med 2018;178:802-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen