Nieuws

Apptip PalliArts

Gepubliceerd
1 september 2017
Dossier
PalliArts bundelt informatie over palliatieve zorg. De app is niet vernieuwend maar wel handig, omdat veel nuttige informatie nu bij elkaar staat. De app is ontwikkeld door twee mensen van het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost Brabant, in samenwerking met het IKNL en ondersteund door Stichting Fibula (belangenbehartiger palliatieve netwerkzorg).
reacties
PalliArts bundelt informatie over palliatieve zorg. De app is niet vernieuwend maar wel handig, omdat veel nuttige informatie nu bij elkaar staat. De app is ontwikkeld door twee mensen van het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost Brabant, in samenwerking met het IKNL en ondersteund door Stichting Fibula (belangenbehartiger palliatieve netwerkzorg).
De app oogt aantrekkelijk en is over het algemeen stabiel, al blijft deze bij het opstarten soms ‘hangen’ in het laden van data. Er is aandacht voor landelijke richtlijnen en voor informatie over de regio.
Het landelijke stuk bestaat uit drie onderdelen: Richtlijnen, Medicatie/tabellen en Checklists. Daarnaast zijn er nog twee losse onderdelen: Handige links en Voorlichtingsfolders (direct te delen met patiënten of mantelzorgers). Bij Richtlijnen staat dezelfde informatie als op Pallialine.nl, alleen met extra handigheidjes. Je kunt per richtlijn snel naar het gewenste hoofdstukje springen en veelgebruikte richtlijnen als favoriet instellen. Het onderdeel Medicatie/tabellen bevat eigenlijk niet meer dan samenvattingen en overzichten van papieren materiaal, maar dan in een handig staatje bij elkaar, grotendeels over opioïden. Nuttig is bijvoorbeeld de tabel met medicamenten die zijn te combineren in een pomp. Hetzelfde geldt voor Checklists. Hier staan veel onderwerpen bij elkaar, variërend van brede onderwerpen als ‘besluitvorming in de palliatieve fase’ tot concrete als de samenvattingskaart palliatieve sedatie.
Na het selecteren van uw eigen regio komen er nog twee functies bij: (regionale) organisaties en consultatiemogelijkheden, functionele en nuttige opties.
PalliArts is geen wonder van innovatieve techniek, maar wel een bijzonder nuttig instrument ter ondersteuning van onze dagelijkse taken bij palliatieve zorg. Met name de mogelijkheid om regionale functies te kunnen inzien, is erg handig.
Naam PalliArts
Maker IKNL
Doel Alle richtlijnen, documenten, checklists en andere nuttige informatie over palliatieve zorg op landelijk en regionaal niveau, onder handbereik in een app.
Platform iOS en Android
Prijs Gratis
Oordeel ****

Reacties

Er zijn nog geen reacties.