Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 9

Jaargang
60

Nieuws

 • Apptip van de toekomst: Clinicards

  Deze app illustreert hoe medische apps in de toekomst kunnen worden ontwikkeld. De veelbelovende app heet Clinicards en zit nog in de bètafase (testfase dus), maar wordt al wel ingezet als pilot. Wat doet deze app? De zorgverlener…

 • Back from the future?

  Als derdejaars aios kon ik in het kader van de Hippokrates-uitwisseling meelopen in een Britse huisartsenpraktijk. Ik kon er een blik in de keuken werpen en keek mijn ogen uit. De Britse aanpak brengt de nodige problemen met zich mee. Is dat ons voorland? …

 • Smart technologie bij COPD: effectief tot zes maanden

  Interventies voor zelfmanagement bij mensen met COPD via smart technologie (apps, Skype, websites) blijken een beperkt en kortdurend (zes maanden) maar positief effect te hebben. Dat blijkt uit een recente Cochrane-review. De auteurs…

 • Sneller, beter, goedkoper

  E-health is het gebruik van ict om gezondheid(szorg) te ondersteunen of te verbeteren. E-health is hot. Beleidsmakers zien het als een vehikel voor zelfredzaamheid en daarmee als panacee voor de almaar stijgende zorgkosten. Als…

 • Apptip PalliArts

  PalliArts bundelt informatie over palliatieve zorg. De app is niet vernieuwend maar wel handig, omdat veel nuttige informatie nu bij elkaar staat. De app is ontwikkeld door twee mensen van het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost Brabant, in samenwerking met het IKNL en ondersteund door Stichting Fibula (belangenbehartiger palliatieve netwerkzorg).

 • Leefstijl als medicijn heeft de toekomst

  Het is 16 juni 2040. Vanochtend had ik een rustig spreekuur. Ik heb een paar patiënten gezien, onder wie meneer Pietersen. Hij kwam met een enkeldistorsie, verzwikt bij het sporten. Verder spraken we over zijn vrouw en zijn pensioen. Ik zie meneer Pietersen veel minder vaak dan vroeger. Dat hoeft…

 • Social media @onderzoekdoen: #howtodoit #tips&tricks

  Het is niets nieuws: een onderzoek waarbij de inclusie niet voorspoedig verloopt. Voor onderzoekers is het een uitdaging om via huisartsenpraktijken geschikte patiënten te werven en het benodigde aantal te halen. Er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen en daarbij kan een…

 • Zestig jaar H&W: (r)evolutie van de huisarts

  Ik neem u graag mee naar het leven van een huisarts zestig jaar terug. Vers uit de coschappen begint hij aan zijn werk. Hij schaft als een van de eersten uit het dorp een auto aan, waarmee hij elk moment van de dag én nacht naar een zieke patiënt of een vrouw durante partu kan rijden. Hij geniet…

 • Medisch Contrast

  ‘De Nederlandse klaagcultuur draagt eraan bij dat alles altijd maar beter, groter en mooier moet, terwijl onze gezondheidszorg nu al steengoed is op veel terreinen. De zorg zou veel meer gewaardeerd worden als we ons zouden realiseren dat de zorg nu al beter ís. Beter dan elders.’ Femke…

 • Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W

  H&W bestaat zestig jaar. Om deze mijlpaal te vieren, vormden acht aios en aiotho’s de redactie van dit jubi­leumnummer. Zij kozen ervoor om de toekomst centraal te stellen: hoe ziet de huisarts(geneeskunde) van de toekomst eruit? Met deze vraag als…

 • Wachtrij

  inleding

 • Actievere rol voor huisarts bij vaccinaties

  Net als H&W bestaat het Rijksvaccinatieprogramma 60 jaar. Hans van Vliet is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie rond het programma, dat is ondergebracht bij het RIVM. In de beginjaren vervulde de huisarts een sleutelrol bij het vaccineren, maar die…

 • Virtual reality-bril bij de ziekte van Parkinson

  De inzet van moderne technologie in de gezondheidszorg neemt toe en kan mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de zorg. In een Cochrane-review werd onderzocht of virtual reality gebruikt kan worden bij het revalideren van patiënten met de ziekte van…

 • Screenen op boezemfibrilleren met single-lead handheld ECG

  Vraagstelling Atriumfibrilleren (AF) heeft een prevalentie van 4,4% bij personen ≥ 65 jaar. Van alle mensen met AF heeft 25 tot 35% geen klachten (silent AF), maar wel een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties waarvoor bij een CHA2DS2-VASc ≥ 2-score een indicatie bestaat voor orale…

 • CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen

  Voordat u de volgende patiënt, een kind met koorts, binnenroept, krijgt u een telefoontje van uw assistente: “de CRP-waarde was &lt 5”. Is dit de toekomst? Een recent verschenen onderzoek laat zien dat een CRP-test bij ieder acuut ziek kind in de…

 • Leren van evidence-based besluitvorming

  Patiënten verwachten dat een huisarts zorgvuldig onderbouwde beslissingen neemt. De huisarts zal hiervoor kennis van recent wetenschappelijke inzichten moeten combineren met de situatie en wensen van de patiënt en de eigen klinische expertise. Dat is wat we verstaan onder evidence-based medicine …

 • De rollen omgedraaid: veertig jaar NIVEL beroepenregistraties

  Ook voor statistieken geldt dat resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Toch kunnen historische trends helpen de visie op de komende jaren beter te onderbouwen dan alleen met gevoel. Een voorbeeld hiervan is…

 • Genetisch profiel als selectiecriterium voor statines

  De meeste patiënten die een statine krijgen in het kader van primaire preventie, slikken deze voor niets. De numbers needed to treat (NNT) om een cardiovasculair event te voorkomen zijn nog steeds hoog, ook in de hoogrisicogroep. Onderzoekers streven daarom al jaren naar een verfijning van de…

 • Het aanzien van de huisarts

  Halverwege de vorige eeuw behoorde de huisarts tot de top 3 van de notabelen in de gemeenschap. Tegenwoordig staat de huisarts nog steeds in de top 10 van beroepen met het meeste aanzien. Hoewel iets gedaald, bleef die positie de laatste tien jaar stabiel…

 • E-health verhoogt risico op ongelijkheid

  Van e-healthtoepassingen wordt verwacht dat zij leiden tot betere kwaliteit van zorg, betere ondersteuning van zelfmanagement en efficiëntere of goedkopere zorg. Die voordelen gelden misschien niet voor iedereen. De vrees bestaat dat e-healthtoepassingen kunnen leiden tot sociale ongelijkheid in…

Wetenschap

 • De toekomst van de huisartsgeneeskunde revisited

  In 2012 presenteerde ik een visie op de huisarts van de toekomst, waarin ik betoogde dat de focus van de gezondheidszorg op grond van zorginhoudelijke en maatschappelijke overwegingen moet liggen op het individu met een gezondheidsprobleem of -risico en de populatie met…

 • E-diagnostiek voor psychische stoornissen

  Er zijn valide online vragenlijsten voor psychische klachten, maar de meeste zijn voor de huisarts beperkt bruikbaar. Er is een e-diagnostieksysteem ontwikkeld waarmee patiënten snel en online…

 • Waarom wordt draaiduizeligheid niet vaker behandeld?

  Duizeligheid is een veelvoorkomende aandoening met weinig therapeutische opties. Repositiemanoeuvres en vestibulaire revalidatie zijn de beste behandelingen die momenteel beschikbaar zijn voor vestibulaire…

 • Medische apps: zorg voor de toekomst?

  Er is een wildgroei van gezondheidsapps waarvan onduidelijk is wat ze doen en of ze wel werken. Veel apps zijn niet goed afgestemd op de gebruiker en worden daardoor in de praktijk slecht toegepast. …

 • Peer coaching om ouderen gezond te houden

  Door de dubbele vergrijzing vormen ouderdomsziekten een steeds belangrijker aandachtsgebied. Voldoende dagelijkse beweging is de beste manier om gezond oud te worden. …

 • De aios in the lead!

  Aios moeten meer dan voorheen hun eigen opleiding ter hand kunnen nemen als voorbereiding op het levenslang leren. Hiervoor kunnen begeleiders aios zowel bij het leren in de praktijk als bij het leren op het…

 • Evidence-based medicine, meer dan evidence alleen

  Aan de praktijk van evidence-based medicine (EBM) besteden we in de huisartsopleiding te weinig aandacht. Iedere huisarts die de adviezen uit een NHG-Standaard volgt, of ervan afwijkt, doet aan EBM: het wegen van beschikbare evidence met de eigen ervaring en met de voorkeuren van de patiënt. …

 • Eerste hulp bij medische tuchtzaken

  Het overgrote deel van de tuchtklachten die zijn ingediend bij de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (hierna: RTG) tegen BIG-geregistreerde zorgverleners (te weten: apothekers, artsen, tandartsen, verpleegkundigen, gz-psychologen, psychotherapeuten,…

 • Slechtere zorg na een tuchtklacht?

  Tuchtrecht kan een mixed blessing zijn. Het is bedoeld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te handhaven, maar er zijn aanwijzingen dat artsen na een tuchtklacht soms minder goed functioneren. Het gevolg: minder goede gezondheidszorg. Het zou goed zijn de mogelijke negatieve gevolgen van een…

Praktijk

 • Hulde aan het diamanten paar!

  Beste mevrouw Huisarts, beste heer Wetenschap, ik ben hier gekomen om u en uw kinderen, uw onvolprezen standaarden, hulde te betuigen. Zestig jaar samen is lovenswaardig en u hebt daarin een groot aantal gezonde kinderen gekregen. Gefeliciteerd dus!

 • Het eerste nummer van Huisarts en Wetenschap: een bruisend begin

  In 1956 namen enkele gepromoveerde huisartsen het initiatief tot oprichting van het NHG. Huisartsen twijfelden aan zichzelf en voelden zich tekortschieten. Ze hadden grote praktijken en hun praktijkvoering was onder de maat. Hun academische opleiding sloot niet aan bij hun dagelijks werk en een…

 • Ziekten van mens en dier

  Infectieziekten van dieren (zoönosen) kunnen mensen besmetten. Een aantal zoönosen geeft verschijnselen op de huid. Hoewel niet alle veroorzakers van infectieuze (huid)ziekten afkomstig zijn uit het dierenrijk, is…

 • Effectieve toepassingen van genetica

  Mevrouw Pieterse, 33 jaar, komt met spoed bij u langs vanwege sinds een paar dagen ontstane spraakproblemen en collaps. De klachten nemen steeds meer toe. Mevrouw is bekend met een borderline persoonlijkheidsstoornis in combinatie met een paniekstoornis.

 • Spreekuur van de toekomst

  We zijn eraan gewend geraakt dat computers steeds meer menselijke taken beter, goedkoper en veiliger kunnen uitvoeren. Waar we nog maar moeilijk aan kunnen wennen, is dat die ontwikkeling exponentieel sneller gaat. Mensen hebben een slechte intuïtie voor exponentiele groei. Daarom…

 • De praktijk in beeld, van toen tot morgen

  Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.jdvfoto.nl ). ‘Door middel van twee stillevens heb ik geprobeerd de contrasten, maar ook de overeenkomsten tussen de huisarts van vroeger en nu weer te geven. De foto’s verschillen niet alleen in…

 • Ecg-casus ‘60 jaar: aftakeling of tweede jeugd?’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:     Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+. Wat is uw beleid?

 • Stop met specialiseren

  Specialisatie, het is erg hip. Huisartsen en specialisten, iedereen doet er driftig aan mee, omdat het zo leuk is iets goed te kunnen. Verzekeraars doen het ook, maar zij noemen het ‘kwaliteit’. Leuk of kwaliteit, het gaat een keertje mis met dat gespecialiseer. De hele dag ontzettend knap…

Richtlijn

 • Advies DOAC’s in geactualiseerde NHG-Standaarden Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose

  In de geactualiseerde standaarden worden de overwegingen om voor een cumarinederivaat of DOAC te kiezen besproken. DOAC’s zijn een nieuwe generatie antistollingsmedicatie waarbij de INR niet hoeft te worden gemonitord. Dit is bij cumarinederivaten wel nodig. DOAC’s zijn niet minder effectief dan cumarinederivaten en lijken ook onderling niet in effectiviteit te verschillen.