Nieuws

Arbitraire keuzes bij richtlijnontwikkeling

Gepubliceerd
4 december 2013
Dossier
Jako Burgers pleit ervoor om de nuchtere bloedglucosewaarde als diagnostische test te nemen en niet de HbA1c-waarde.1 Als belangrijk argument hiervoor noemt hij het feit dat de HbA1c-referentiewaarde (48 mmol/l) onder de aangenomen streefwaarde (
Willem van der Krol, huisarts

Antwoord

Terecht stelt Van der Krol dat de streefwaarde van het nuchtere glucose onder de diagnostische drempel ligt, net als bij het HbA1c. De standaard hanteert een streefwaarde van het nuchtere glucose van 4,5-8 mmol/l in veneus plasma, terwijl de referentiewaarde voor de diagnose 7,0 mmol/l bedraagt. De streefwaarde van 4,5-6,9 mmol betreft de capillair bepaalde nuchtere glucose, zoals deze in de vorige versie van de standaard werd gehanteerd. Bij het schrijven van het commentaar had ik nog niet de beschikking over de definitieve tekst van de herziene standaard. Kennelijk heb ik de veneus en capillair bepaalde waarden met elkaar verward. Doorslaggevend voor het gebruik van het nuchtere glucose blijven de lagere kosten en de praktische voordelen van deze bepaling.
Jako Burgers

Literatuur

  • 1.Burgers J. Arbitraire keuzes bij richtlijnontwikkeling. Huisarts Wet 2013;56: 510-11.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen